Ceny vynikajícím studentům Univerzity Karlovy v Praze předal její rektor profesor Tomáš Zima

Ceny vynikajícím studentům Univerzity Karlovy v Praze předal její rektor profesor Tomáš Zima

Dne 18. března 2015 jsem na UK ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora, kterou převzalo devět absolventů.  Zároveň jsem udělil Mimořádnou cenu rektora.
Úspěch všech oceněných studentů mne ze srdce těší.

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů převzal MUDr. Martin Bartoš z 1. LF UK za výborné studijní výsledky, kterých dosahoval po celou dobu svého studia.  Výborně vykonal i všechny části státní rigorózní zkoušky.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Bc. Ladislav Futtera a Mgr. David Lukeš, oba z Filozofické fakulty UK, rovněž za vynikající studijní výsledky. Bakalářskou práci Ladislava Futtery navíc posuzovatelé navrhli na zvláštní ocenění; jako mimořádně kvalitní byla oceněna i diplomová práce Davida Lukeše.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů získali Bc. Jan Šimbera a Mgr. Michael Mikát, oba z Přírodovědecké fakulty UK. Oceněny byly jejich výborné studijní výsledky. Závěrečné práce obou studentů byly ohodnoceny jako velmi originální a nadprůměrně kvalitní.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů převzaly Bc. Tereza Dumská a Mgr. Andrea Machálková, obě z Husitské teologické fakulty UK. Tereza Dumská cenu obdržela za výborné studijní výsledky a aktivní podíl na projektech a výzkumu v oblasti pedagogicko-psychologické.  Andrea Machálková byla rovněž oceněna za své mimořádné studijní výsledky a výbornou diplomovou práci.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získali Bc. Lenka Havelková a Mgr. Ing. Petr Distler, oba z Přírodovědecké fakulty UK. Lenka Havelková byla oceněna za mimořádně kvalitní bakalářskou práci na téma problematiky rozvoje mapových dovedností, jež svým rozsahem i obsahem odpovídá diplomové práci, Petr Distler byl oceněn za výbornou diplomovou práci a učitelské aktivity.

Mimořádná cena rektora byla udělena studentům a studentkám FSV UK sdruženým v uskupení „Oživme Hollar“ za činnost, kterou významně přispívají k rozvoji a propagaci fakulty.  Cenu dále obdrželi Barbora Procházková z Lékařské fakulty UK v Plzni za úspěšnou reprezentaci v lyžování – skicrossu, Matyáš Zetek z Matematicko-fyzikální fakulty UK za úspěšnou reprezentaci ve veslování – skifu, Daniel Kotek z Evangelické teologické fakulty UK za prokázání mimořádné občanské obětavosti, když svým včasným jednáním pomohl zachránit lidský život, Bc. Tereza Jurečková a Mgr. Ondřej Klügl z Fakulty humanitních studií UK za mimořádné výsledky v oblasti sociálního podnikání (projekt Pragulic.cz).

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody.

Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonané během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.

Více informací o předání cen vynikajícím studentům se dozvíte v následujícím článku na webových stránkách Univerzity Karlovy, můžete si také přehrát videozáznam na univerzitním kanálu na portálu Youtube.

Zaúčtováno v Vysoké školství