Setkání rektora UK prof. Tomáše Zimy s představitelem Íránské islámské republiky Chargé d’Affaires e.p. panem Alim Akbarou Jowkarou

Dne 16. 3. 2015 jsem se setkal na půdě Univerzity Karlovy v Praze s  představitelem Íránské islámské republiky Chargé d’Affaires e.p. panem Alim Akbarou Jowkarou.

Hovořili jsme spolu o možné spolupráci s Univerity of Tehran a další spolupráci ve vědních oblastech. Projednávali jsme také možnosti zprostředkování kontaktu s University of Tehran, která dle mezinárodních rankingů zaujímá podobnou pozici jako Univerzita Karlova v Praze, popř. dalšími univerzitami v Íránu.

O nabídku spolupráce jsem na základě předchozích jednání projevil zájem. Univerzita Karlova je otevřena spolupráci s dalšími novými univerzitami, pokud bude zaručena dlouhodobá budoucí spolupráce a fakulty Univerzity Karlovy projeví zájem o tuto spolupráci.

Univerzita Karlova má do budoucna zájem o podpis meziuniverzitních dohod s íránskými vzdělávacími ústavy. Má zájem také o spolupráci, která by probíhala na bázi vládních stipendií a možnost získání několika ročních stipendijních míst na jazykovou stáž do Íránské islámské republiky.  Ze strany univerzity je zájem také o možnosti mezivládní dohody pro učitele perštiny na letní jazykovou školu.

Zaúčtováno v Vysoké školství