Ceny rektora a prestižní Bolzanova cena pro nejlepší studenty Univerzity Karlovy

Dne 24. února 2016 jsem udělil sedmi nejlepším absolventům Univerzity Karlovy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora a Mimořádnou cenou rektora. Zároveň jsem předal prestižní Bolzanovou cenu třem vybraným studentům UK.
VOL_5146

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je každým rokem udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektVOL_4900orem.

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů převzali MUDr. Matěj Patzelt z 3. lékařské fakulty a Bc. Klára Kučerová z 2. lékařské fakulty.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Jakub Drápal z Právnické fakulty UK a Bc. Tereza Auzká z Fakulty sociálních věd.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů získali Mgr. Julie Nekola Nováková z Přírodovědecké fakulty UK a Bc. Lukáš Folwarczný z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získala Mgr. Karolína Sezemská z Přírodovědecké fakulty UK.

Mimořádná cena rektora byla udělena studentům a studentkám Fakulty sociálních věd UK, kteří jsou sdružení v divadelním spolku „Teritoriální tyjátr“ a studentům 3. lékařské fakulty UK Denise Dybowiczové a Juliu Lukešovi za mimořádný čin prokazující rozvahu v kritické situaci, Mgr. Monice Horákové, DiS z Fakulty humanitních studií UK, která byla ohodnocena za svou humanitární činnost.

Bolzanovu cenu převzali za doktorskou dizertační práci Mgr. Vít Zdrálka, Ph.D. z Filozofické fakulty v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, v kategorii přírodovědné byla vybrána dizertační  doktorská práce Mgr. Hany Šípové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty, v kategorii lékařské byla vybrána doktorská dizertační práce s názvem “Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane in mammalian cells” RNDr. Kamily Balušíkové, Ph.D. z 3. lékařské fakulty UK.

Více informací se dozvíte

  • v následujících článcích na webovém portálu UK

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15855.html

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15859.html

 

VOL_5122 VOL_5110 VOL_5102 VOL_5094 VOL_5087 VOL_5078 VOL_5066 VOL_5053 VOL_5045 VOL_5043 VOL_5033 VOL_5024 VOL_5014 VOL_5003 VOL_4994

 

 

Zaúčtováno v Média, Vysoké školství