Barometr českého zdravotnictví

Univerzita Karlova ve spolupráci s organizací HealthCare Institute, o.p.s. uskutečnila tiskovou konferenci k aktuálním výsledkům celostátního průzkumu mezi pacientskými organizacemi v České republice.ABC_0829

Hlavním bodem programu tiskové konference byly rezervy ve vzájemné komunikaci mezi českými nemocnicemi, ambulancemi a pacientskými organizacemi, které vzešly z pilotního ročníku celostátního průzkumu „Barometr českého zdravotnictví mezi pacientskými organizacemi“, který byl realizován organizací HealthCare Institute, o.p.s. na konci loňského roku mezi 150 pacientskými organizacemi v České republice. Jeho cílem bylo zhodnocení situace v oblasti poskytované nemocniční a ambulantní péče v České republice a rovněž také pomoc při komunikaci mezi pacienty a pacientskými organizacemi.ABC_0792

Pacientské organizace hrají v Evropě významnou roli v rámci systému zdravotní péče i ve společnosti z několika důvodů. V první řadě je tomu tak proto, že se jedná o uznávané reprezentanty, těch, jimž je poskytována zdravotní péče, těch, kteří ji potřebují. Vzhledem ke svému postavení ovlivňují rozhodovací procesy ve zdravotnictví. Současně, spolu se zdravotníky, pomáhají pacientům s nově diagnostikovaným onemocněním orientovat se ve vzniklé zdravotní situaci, jsou taktéž oporou jejich blízkým. Jsem rád, že se tyto otázky začínají diskutovat i u nás. Větší zapojení pacientů a pacientských organizací totiž nepochybně přispěje k lepšímu vnímání zdravotnictví – zdravotní péče a pacienti se prostřednictvím svých organizací mohou stát neopominutelnou skupinou při jednáních o systému zdravotní péče.

Celý záznam z tiskové konference na Youtube UK
https://youtu.be/Yc_Yadk1Twg
 

Zaúčtováno v Média, Zdravotnictví