Univerzita Karlova v Praze oslavila výročí Jana Husa

Mistr Jan Hus je osobností, která je významně spjata s několika místy: Husincem, Kostnicí, Betlémskou kaplí a velmi podstatně také s Univerzitou Karlovou. Je proto našim cílem zprostředkovat veřejnosti tuto významnou vazbu – Mistr Jan Hus byl rektorem tehdejší pražské univerzity a jeho bronzová socha od Karla Lidického je po právu umístěna ve vnitřním dvoře areálu Karolina.

Univerzita Karlova v Praze oslavila výročí Jana HusaPro Univerzitu Karlovu je osobnost Mistra Jana Husa klíčovým tématem roku 2015 – z toho důvodu byl připraven program, který v průběhu roku připomíná osobnost Jana Husa a zejména potom jeho univerzitní působení. Dne 2. 7. 2015 proběhlo na počest Husovy památky setkání akademické obce a mnohých českých i zahraničních hostů. Slavnostního setkání se zúčastnili představitelé vlády ČR v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou, zástupci Senátu a Parlamentu ČR a vedení Univerzity Karlovy v Praze. V přednášce historika profesora Petra Čorneje „Hus jako dějinná výzva“ byl představen Husův život a jeho činnost v historických souvislostech. Historické zamyšlení bylo doplněno přesahem Husova významu do následujících století a do současnosti.

Univerzita Karlova je zapojena do husovských oslav, připravovaných celou řadou veřejných institucí i zájmových sdružení. Spolupracuje a koordinuje svoje aktivity společně s Magistrátem hl. m. Prahy, Národními slavnostmi a Husovskými slavnostmi, zastoupenými komisí, sestávající se ze zástupců Církve českobratrské evangelické a Církve československé husitské.

Řada odborníků Univerzity Karlovy se podílela také na přípravě dokumentárního filmu dokument Mistr a kazatel režiséra Zdeňka Pojmana, který vznikl v koprodukci Univerzity Karlovy pro Českou televizi. Tento dokument, který nabízí veřejnosti vědecky relevantní a přesto barvitý populárně-naučný obraz Husova života bude vysílán dne 6. 7. ve 20.00 na ČT 2.

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima nabídl prostory Karolina ke konání doprovodného programu Husovských slavností. V rámci programu se tak v průběhu celého pondělního dne (6. 7. 2015, 10.00 – 18.00) děti i jejich rodiče budou moci seznámit s dobovými historickými řemesly, naučí se žonglovat, nebo si budou moci vytisknout památeční minci. Dětem budou dále věnována loutková představení, klauni a rukodělné dílny.

Svoji sounáležitost s odkazem osobnosti Jana Husa se Univerzita Karlova rozhodla dát najevo také uspořádáním výstavy. Volně přístupná výstava nazvaná „Jan Hus a pražská univerzita“ v Křížové chodbě Karolina se zaměřuje na vztah Jana Husa a pražské univerzity, jejímž byl studentem, učitelem i rektorem. Návštěvníkům jsou k dispozici pracovní listy, určené zejména pro žáky základních škol a rodiny s dětmi. Ty jsou k dispozici také na webových stránkách Univerzity Karlovy ke stažení. Výstavu doprovází mobilní aplikace obsahující základní informace o Janu Husovi, informace o výstavě formou textů, fotografií a průvodce výstavou (který nabízí detailnější informace k jednotlivým exponátům formou fotografie a rozšiřujícího textu). Dále aplikace obsahuje interaktivní hry pro mladší a starší žáky. Výstava je přístupná denně v prostorách Křížové chodby Karolina (Ovocný trh 3 , Praha 1) od 10:00 – 18:00 a vstupné je dobrovolné.

V září tohoto roku proběhne mezinárodní vědecká konference, (16.-19. 9. 2015) na které bude jedna samostatná sekce poskytnuta Univerzitě v Kostnici. Ideově naváže tato konference na dvě velké mezinárodní konference, které byly na husovské téma uspořádány v roce 1993 a 1999 v Bayreuthu a v Římě. Většinou se bude jednat o inventuru bádání a hlavně o výhledy, které v jednotlivých disciplínách před tímto bádáním stojí. Ve čtvrtek 17. 9. 2015 se bude konat společné shromáždění ve Velké aule. Na tomto shromáždění promluví rektor UK prof. Tomáš Zima, rektor univerzity v Kostnici prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Rüdiger a budou prezentovány výsledky ze zasedání obou sekcí. Dále promluví představitel Humboldtovy nadace.

Více informací o oslavách se dozvíte na webovém portálu Univerzity Karlovy. Videozáznam ze slavnostního zasedání u příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa si můžete přehrát na portálu Youtube UK.

Další informace zde: http://www.hus.cuni.cz. V souvislosti s výročím proběhla na UK také konference připomínající vztah Jana Husa k pražské univerzitě, více informací se dozvíte v následujícím článku.

Dále si můžete přehrát videozáznam z předání medaile za zásluhy, kterou převzal rektor UK prof. Tomáš Zima převzal od rektora Univerzity Kostnice.

Sponzory vzpomínkových akcí 600. výročí upálení mistra Jana Husa na Univerzitě Karlově jsou:

Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., Sekyra Group a.s., Zentiva Group, a.s.

Pozdrav rektora UK Prof. Tomáše Zimy při zahájení Husových dní na Staroměstském náměstí 5. 7. 2015 v 18. hodin.

Vážení přátelé,

chci Vás všechny pozdravit jménem Univerzity Karlovy a její akademické obce. Při vzpomínce na tragickou smrt M. Jana Husa na kostnické hranici před 600. lety nesmí pražská univerzity chybět a to hned z několika důvodů: 1) M. Jan Hus celý svůj aktivní život prožil na pražské univerzitě. Nehledě na studentská léta, učil zde od roku 1397 až do roku 1412, kdy musel, po ztrátě královy důvěry a stižen interdiktem, opustit Prahu, 2) V roce 1401/1402 byl děkanem artistické fakulty a v r. 1409/1410 rektorem celé univerzity – tedy vysokým akademickým hodnostářem, který nesl na svých bedrech odpovědnost nejen za správu univerzitních záležitostí uvnitř, ale také navenek, 3) svá teoretická poznání, která nabyl na univerzitě studiem, ale i v disputacích, se snažit prostřednictvím betlémské kazatelny co nejdříve uplatnit v praxi, čímž ukazoval nezbytnost univerzitní průpravy pro život celé společnosti. Nebyl buřič ani revolucionář, ale v poznané pravdě chtěl stát až do smrti. Stal se tak zářným příkladem pro další generace studentů i učitelů naší univerzity, který byli mnohdy také konfrontováni s těžkými podmínkami a nezradili své přesvědčení, i když je to stálo život.

Jsem přesvědčen o tom, že i moderní univerzita má co čerpat z Husova odkazu, má a musí hájit morální hodnoty i hodnoty, které po všech stránkách podporují svobodný, naplněný a rozvíjející se život. To je nadčasové poselství Husovo. Je pravda, že není lehké je vždy z Husa vyčíst: dělí nás 600. let a myšlenkový obzor byl tehdy jiný, stejně jako jiný byl obraz člověka a světa. Přesto však je možné se k Husovu odkazu přiblížit poměrně věrně a ukázat na to, co je u Mistra Jana nejdůležitější. K tomu ostatně slouží i studium Husa hned na několika fakultách univerzity a z různých aspektů, daných otázkami současné doby. Vzpomínejme Husovy smrti důstojně a stále znovu se zamýšlejme nad tím, co jeho poselství znamená i pro nás. Když promoval jednoho ze svých studentů, tak mu řekl: „V pravdě … je ti zapotřebí trojího, totiž vědění, vzdělání a života. Vědění, aby ses jím ochránil před zlem a rozumně přiklonil k dobru; vzdělání, abys jím prospěl podřízeným a vzdělával je v tom, co je dovoleno. Života, abys v sobě samém, jsa dokonalý, ostatním zářil jako skvělý vzor. Vzdělávej tedy učením ducha, abys byl vědoucí, učící a dokonalý.“ Autor těchto slov se tím řídil, zachovávejme to i my nyní, pak budeme jako skuteční dědicové! DIXI.       

Zaúčtováno v Vysoké školství