25 let soutěžního práva v České republice

1571_thumbÚřad pro ochranu hospodářské soutěže si slavnostní konferencí pořádanou 26. 5. 2016 připomněl čtvrtstoleté výročí zavedení soutěžního práva v České republice a současně i založení soutěžního úřadu, který začal svou činnost k 1.6.1991.

Konference se zúčastnila řada významných hostů, mezi jinými předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, předseda rakouského soutěžního úřadu Theodor Thanner či předsedkyně slovenského úřadu pro veřejné zakázky Zita Táborská. V publiku se objevili někdejší předsedové ÚOHS Martin Pecina a Josef Bednář, stejně jako řada zástupců advokátních kanceláří a akademických odborníků spolupracujících s Úřadem.

Konferenci zahájil bilančním proslovem předseda ÚOHS Petr Rafaj, který shrnul výsledky a úspěchy, kterých Úřad dosáhl za 25 let své činnosti. „V roce 1991 nejspíše nikdo netušil, jakým způsobem se Úřad rozvine a že kromě hospodářské soutěže dostane pravomoci i v oblasti dohledu nad veřejnými zakázkami, veřejné podpoře či významné tržní síle,“ uvedl předseda Rafaj, který podrobně hovořil o jednotlivých kompetencích úřadu. V hospodářské soutěži přislíbil, že prioritou zůstane potírání kartelů ve veřejných zakázkách, avšak Úřad se bude soustředit i na nové výzvy, například digitální trhy a soukromoprávní vymáhání. V oblasti dohledu nad veřejnými zakázkami bude kladen důraz na udržování krátkých lhůt pro vydání rozhodnutí a předseda rovněž přislíbil podstatné změny v oblasti druhostupňové1573_thumbho rozhodování.

Rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima ve svém projevu připomněl roli univerzit při výchově odborníků zabývajících se soutěžním právem a význam otevřenosti Úřadu pro jejich vzdělávání.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský zavzpomínal na vznik prvního soutěžního zákona, jehož autorkou byla právnička Jindřiška Munková, a s humorným nadhledem okomentoval i dlouhé soužití ÚOHS a Ústavního soudu v jedné budově. „Vaše činnost je evidentně velmi úspěšná, protože při pohledu na judikaturu Ústavního soudu jsem zjistil, že prakticky neexistují úspěšné stížnosti, které by k nám doputovali. To znamená, že vaše rozhodnutí jsou kvalitní a přeji vám, ať to tak zůstane,“ popřál předseda Ústavního soudu zaměstnancům ÚOHS v závěru své řeči.

Předseda rakouského soutěžního úřadu Theodor Thanner ve své prezentaci představil výsledky svého úřadu, ale připomněl i obecné principy soutěžního práva a nezávislosti soutěžních úřadů. Pohovořil také o některých výzvách a prioritách soutěžních úřadů v blízké budoucnosti – jsou jimi zejména digitální trhy, big data, soukromoprávní vymáhání a vzrůstající koncentrace trhů.

 

 

Zaúčtováno v Média, Politika, Vysoké školství