Premiér Litevské republiky se setkal s rektorem Univerzity Karlovy

V uplynulých dnech jsem se  sešel s premiérem Litevské republiky Algirdasem Butkevičiusem. Se svým vzácným hostem jsme projednávali rozvoj další spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a litevskými univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi s cílem zvýšit mobilitu a rozvoj vědecké a výzkumné činnosti.

V průběhu jednání jsme zhodnotili a  ocenili dosavadní spolupráci, která probíhá mezi UK a Vilnius University. V rámci této spolupráce dochází k úspěšné výměně akademických pracovníků i studentů. Za Univerzitu Karlovu jsou zapojeny 3. lékařská fakulta, Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta a Pedagogická fakulta UK

Vzájemná spolupráce probíhá též prostřednictvím programu Erasmus+, v jehož rámci dojde každoročně k výměně několika desítek studentů obou vysokých škol.

V současné době na Univerzitě Karlově studuje osm litevských studentů – jeden v bakalářském studiu (KTF UK), dva v magisterském programu (FF a PF) a pět v doktorském studijním programu (MFF, FF, FSV, PřF). Na Univerzitě Karlově aktuálně působí 17 litevských stážistů.

Reportáž z návštěvy premiéra Litevské republiky můžete shlédnout na YT UK

VOL_8909VOL_8955VOL_8991VOL_9014VOL_9065VOL_9127

VOL_9134VOL_9150VOL_9169VOL_9189VOL_9218VOL_9245

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství