Vystoupení zástupkyně generálního tajemníka OSN na Univerzitě Karlově v Praze

Dne 1. 6. 2015 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila přednáška zástupkyně generálního tajemníka OSN paní Lakshmi Puriové k tématu rovného postavení žen. Jsem velmi rád, že se touto další akcí ještě více utužila spolupráce s Organizací spojených národů.

“Vážený pane rektore,

děkuji  jménem  zástupkyně  generálního  tajemníka OSN paní Lakshmi Puriové i jménem kanceláře OSN v ČR za vaši osobní účast na pondělním setkání a přednášce na PF UK k tématu rovného postavení žen. Paní Puriová byla ze setkání i celého pobytu v ČR doslova nadšena. Přispělo k tomu nemalým dílem i milé setkání s představiteli UK, kteří se jako gentlemani připojili k HeForShe. Děkuji, že jste si našel čas ve vašem jistě velmi nabitém programu.

Přikládám několik fotografií ze setkání na PF (Foto: OSN). Informace o setkání a podpoře kampaně ze strany UK bude uveřejněna na webu UN Women. Budeme vás o tom ještě informovat a pošleme link.

Pro vaši informaci, HeForShe podpořili také premiér Sobotka a ministr zahraničí Zaorálek (viz foto v příloze).

Je to již podruhé v relativně krátkém čase, kdy jste se osobně vložil do spolupráce s Organizací spojených národů (jistě máte v paměti setkání s generálním tajemníkem Pan Ki-munem a jeho přednášku v historickém Karolinu, která byla velmi úspěšná díky vaší osobní vstřícnosti). Spolupráce s Univerzitou Karlovou si pochopitelně velmi vážíme. Těším se na další pracovní i osobní kontakty.

S pozdravem,
Michal Broža”

Zaúčtováno v Vysoké školství