Zlaté medaile UK pro prof. Janu Duškovou a prof. Pavla Martáska

Na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy jsem měl tu čest předat na návrh děkana prof. A. Šeda a vedení 1. LF  Zlaté medaile Univerzity Karlovy dvěma významným představitelům oborů stomatologie a biomedicíny.  

Paní profesorce Janě Duškové, proděkance 1 lékařské fakulty a emeritní přednostce Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF a VFN v Praze a panu profesoru Pavlu Martáskovi, řediteli  projektu BIOCEV.

Prof. MUDr Jana Dušková, DrSc., MBA

Významná představtelka oboru stomatologie. Vedla Výzkumný ústav stomatologický. Od roku 2002 byla přednostkou Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF  a VFN v Praze a od roku 2005 byla proděkankou pro stomatologii a zubní lékařství 1. LF . V současné době je proděkankou pro přijímací řízení na 1. LF UK a úzce spolupracuje s vedením Univerzity Karlovy, kde je členkou Rady pro vnitřní hodnocení UK.

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Je významný badatel v oblasti biomedicíny  a ředitel projektu BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy). Současně působí na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je členem Učené společnosti ČR.

Obou svých kolegů si velmi vážím a děkuji jim za jejich práci, kterou vykonávají ve prospěch svých pracovišť a Univerzity Karlovy. Těším se, na další spolupráci s nimi.

 

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví