Nově jmenovaní rektoři převzali jmenovací dekrety v pražském Karolinu

Dnes jsme  společně s dalšími 11 rektory vysokých škol v pražském Karolinu převzali z rukou ministra školství v demisi Roberta  Plagy dekrety, kterými nás v pondělí jmenoval prezident Miloš Zeman do funkcí rektorů. Ministr školství v demisi Robert Plaga tak učinil bez tradičního ceremoniálu, který se v minulosti obvykle konal na Hradě. Také uvedl, že prezident ho požádal, aby dekrety v zastoupení nově jmenovaným rektorům předal. Ministerstvo podle něj ještě v pondělí nevědělo, zda bude jmenování rektorů tradičně na Hradě, nebo jestli bude dekrety předávat on sám. 

Univerzity jsou místem, kde se střetávají různé názorové proudy. Je tomu tak dobře, protože můžeme v kritické a poctivé diskuzi tříbit názory, vyměňovat si zkušenosti, respektovat právo na odlišný názor než máme sami. To, že se setkáváme s našimi kritiky ukazuje naši velkorysost a schopnost vnímat jiné názory pokud jsou poctivé a vycházejí z poznání, které máme. Stojí před námi výzvy v naplňování tří rolí univerzity. Jedna se týká vzdělávání, přípravy a nových vzdělávacích programů v rámci nových systémů akreditací. Další je oblast vědy, kdy je třeba rozvíjet vědu, která je kvalitní, a která může posunout českou vědu a českou společnost kupředu. Věda nezná hranic, je to oblast, která je mezinárodní, kde musíme hledět, abychom spolupracovali nejen mezi sebou, ale s našimi partnerskými organizacemi, institucemi a univerzitami nejen v Evropě, ale v celém světě. Třetí rolí univerzity je otázka komunikace se společností, poukazování na nešvary, které ve společnosti jsou, na to, že je třeba hájit a bránit demokratické principy, že je třeba odmítat jednoduchá řešení, která často kolem nás slýcháme. To je právě rolí nás, představitelů univerzit, ale samozřejmně představitelů všech akademických obcí, abychom demokracii a svobodu hájili a vysvětlovali společnosti, že bez svobody a demokracie se nám nepovede dobře.

Chtěl bych poděkovat kolegům, rektorům, kteří v těchto dnech skončí ve své funkci za velmi dobrou spolupráci, která probíhala na platformě České
konference rektorů a věřím, že společnými silami budou české univerzity nejen významným hráčem ve světovém vzdělávacím systému, ale budeme společně zejména kultivovat naší společnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektoři, kteří převzali jmenovací dekrety:

 • Tomáš Vaněk (Akademie výtvarných umění v Praze)
 • Petr Sklenička (Česká zemědělská univerzita v Praze)
 • Vojtěch Petráček (České vysoké učení technické v Praze)
 • Petr Oslzlý (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
 • Danuše Nerudová (Mendelova univerzita v Brně)
 • Miroslav Brzezina (Technická univerzita v Liberci)
 • Tomáš Zima (Univerzita Karlova v Praze)
 • Jaroslav Miller (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Jiří Málek (Univerzita Pardubice)
 • Alois Nečas (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
 • Petr Štěpánek (Vysoké učení technické v Brně)
 • Hana Machková (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Foto: René Volfík

Reportáž z předávání jmenovacích dekretů na ČT 1 a ČT 24:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2377771-ministr-predal-12-novym-rektorum-dekrety-ktere-mel-predavat-prezident

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví