Životní jubileum profesora Tomáše Halíka

Profesor Tomáš Halík představil na oslavě svého životního  jubilea, které v těchto dnech slaví, autobiografickou knihu pod názvem “To že byl život?”  

Profesor Tomáš Halík přednáší na UK filozofii a sociologii náboženství. Zaměřuje se na dějiny mystiky, vztah náboženství a kultury a roli náboženství v moderní společnosti. Hostoval na několika světových univerzitách, například na Harvardu, Cambridgi a Oxfordu (tato univerzita mu udělila v roce 2016 čestný doktorát).

Vydal přes dvě stě knižních publikací, učebních textů, odborných i populárních článků. Jeho knihy vyšly v mnoha překladech včetně čínštiny nebo turečtiny.

Roku 2008 ho papež Benedikt XVI. jmenoval monsignorem – čestným papežským prelátem. Před čtyřmi roky dostal Templetonovu cenu, kterou každoročně uděluje Templetonova nadace za výjimečné zásluhy o posilování duchovního rozměru života (dalšími nositeli této ceny jsou například matka Tereza nebo 14. dalajláma).

Velmi aktivně působí ve veřejném životě a vystupuje proti náboženské, národnostní, politické a rasové nesnášenlivosti a násilí.

Profesorovi Filozofické fakulty UK a faráři akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora Tomáši Halíkovi jsem za celoživotní práci v oboru teologie a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost jménem celé akademické obce poděkoval a předal jsem mu zlatou pamětní medaili UK.

Vážený pane profesore, dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval za vše, co jste jako vědec a pedagog záslužného vykonal, a ujistil vás, že vaše jméno se nesmazatelně zapsalo mezi nejvýznamnější osobnosti Univerzity Karlovy.

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví