Usnesení ze 146. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 146. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vyjadřuje znepokojení nad disproporcí mezi platovým ohodnocením pracovníků
    v regionálním školství a mzdami asistentů, odborných asistentů a dalších zaměstnanců vysokých škol. ČKR varuje před nebezpečím odchodů kvalitních pracovníků z těchto pozic. Navrhované navýšení rozpočtu o 1,8 mld. Kč je pro vysoké školy neadekvátní a výše uvedené hrozby neodstraní. Navíc zhorší konkurenceschopnost již nyní podfinancovaného vysokého školství ČR.
  2. ČKR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zajistí, aby navýšení příspěvku na činnost vysokých škol bylo primárně směrováno do mzdových prostředků a další navýšení prostředků v rámci střednědobého plánu státního rozpočtu do mzdových tarifů.
  3. ČKR žádá o navýšení objemu investičního programového financování na další období 2019 až 2022 jako předpoklad zachování a dalšího rozvoje infrastruktury vysokých škol.
  4. ČKR nesouhlasí s kategorizací vysokých škol jako výsledkem hodnocení vysokých škol v rámci Metodiky 17+ a žádá vytvoření pořadí na základě výsledků hodnocení modulů 1-2. Pro hodnocení modulu 2 pro segment vysokých škol doporučuje ČKR postup navržený Komisí ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách. ČKR bude jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o parametrech hodnocení v modulech 3-5. ČKR bude navíc iniciovat jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Radou pro výzkum, vývoj a inovace o promítnutí výsledku hodnocení dle Metodiky 17+ do institucionálního financování vysokých škol. Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách pracuje v tomto složení: rektorky a rektoři D. Nerudová, T. Machula, J. Málek, K. Melzoch, P. Sklenička.

V Olomouci dne 7. června 2018

    Za Českou konferenci rektorů

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
               předseda

Záznam z tiskové konference ČKR:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2503351-rektori-varuji-pred-odchodem-zamestnancu-vysokych-skol-rozpocet-vyssi-o-18-miliardy

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví