Univerzitní medaile jubilantům

Na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byly předány stříbrné medaile Univerzity Karlovy  a za významnou celoživotní práci a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

doc. Miriam Löwensteinové z Filozofické fakulty (koreanistika),

doc. Františku Vrhelovi z Filozofické fakulty (etnologie),

prof. Zdeňku Krškovi z 1. lékařské fakulty (chirurgie),

prof. Karlu Smetanovi z 1. lékařské fakulty (anatomie)

a pamětní list Univerzity Karlovy  prof. Pavlu Höschlovi z Matematicko-fyzikální fakulty, který vědeckým dílem v oboru eptoelektroniky a magnetooptiky, jakož i společenským působením rozmnožil slávu a věhlas naší Almae matris.

Všem oceněným srdečně blahopřeji a přeji jim mnoho zdraví a úspěchů v jejich další práci.

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví