Zemřel náš přední představitel oboru interní medicíny profesor Vratislav Schreiber (28.6.1924-14.11.2015)

S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o tom, že dne 14. listopadu 2015 zemřel po dlouhé nemoci jeden z mých učitelů, skvělý pedagog, vědecký pracovník a především skvělý člověk a přítel pan profesor Vratislav Schreiber.

prof-SchreiberJeště v den jeho 90. narozenin jsem měl tu čest se s nim setkat na půdě rektorátu Univerzity Karlovy a předat mu nejvyšší univerzitní ocenění. Naše medicína v jeho osobě ztrácí vynikajícího představitele interního lékařství.

Čest jeho památce!

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy

Zaúčtováno v Jiné