Otevřený dopis zástupců veřejných vysokých škol představitelům vlády ČR

Předseda české konference rektorů a rektor UK prof. Tomáš Zima, doc. Jakub Fischer, předseda Rady vysokých škol a Ing. František Barták, předseda Vysokoškolského odborového svazu se ve čtvrtek 12. 11. 2015 obrátili otevřeným dopisem na politickou reprezentaci ČR – předsedu vlády Bohuslava Sobotku, 1. místopředsedu vlády pro ekonomiku a ministra financí Andreje Babiše a místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Vyjadřují v něm „zásadní nesouhlas s dosavadním průběhem přípravy státního rozpočtu na rok 2016 ve vztahu k položce financování veřejných vysokých škol.“

Upozorňují, že „vládní návrh příslušné rozpočtové kapitoly dosud nejrazantnějším způsobem snižuje rozpočet vysokých škol v době, kdy celkový rozpočet rezortu školství naopak dosahuje historického maxima a navyšují se platy v oblasti státní a veřejné sféry.“ Tak zásadní redukci považují představitelé veřejných VŠ za přímé popření proklamací o budování znalostní společnosti a slibů o zvyšování konkurenceschopnosti ČR podporou terciárního vzdělávání. Varují zároveň, že výsledkem této politiky bude „pouze prohloubení dlouhodobého podfinancování českých vysokých škol a diskriminace zaměstnanců v oblasti odměňování“, což je zvlášť alarmující v situaci, kdy podíl HDP na financování VŠ poklesl za posledních 8 let o čtvrtinu a i další statistické údaje dokládají, že „tristní postavení České republiky ve srovnání se zeměmi OECD se dále zhoršuje.“

Zástupci veřejného vysokého školství sice v dopise oceňují „jednání paní ministryně a mimorozpočtové operace v rámci kapitoly MŠMT jako snahu rezortu o záchranu situace“, nicméně je považují pouze za nouzové kroky, které nebudou ve střednědobém horizontu schopny stabilizovat rozpočet vysokých škol.

Důrazně se proto obracejí na představitele vlády ČR s žádostí, aby upravili kapitolu vysokých škol ve státním rozpočtu na rok 2016 na reálný stav roku 2015, tedy na částku 21,5 mld. Kč.

Odvolávají se přitom na proklamaci vládní koalice z minulého roku, že „umožní při střednědobé stagnaci rozpočtu VŠ a poklesu počtu studentů postupně narovnat klíčový ukazatel výdajů na jednoho studenta na mezinárodně konkurenceschopnou úroveň“, kterou českým rektorům osobně potvrdil předseda vlády Bohuslav Sobotka na jednání s předsednictvem ČKR v březnu tohoto roku.

Závěr dopisu vyjadřuje přesvědčení akademické reprezentace, že „snižování rozpočtu vysokých škol v době ekonomického růstu je hrubou politickou chybou“, která bude mít vážné a dlouhodobé společenské a ekonomické důsledky pro hospodářství naší země.

V této souvislosti byl již také ustanoven krizový koordinační výbor reprezentací vysokých škol (Česká konference rektorů a Rada vysokých škol) a Vysokoškolského odborového svazu, který se bude otázkou financování intenzivně zabývat.

Zaúčtováno v Vysoké školství