Prohlášení rektora Univerzity Karlovy k teroristickým útokům v Paříži


Rektor Univerzity Karlovy vyjadřuje hluboký zármutek nad tragickými událostmi, k nimž došlo v noci z 13. na 14. listopadu 2015 v Paříži, stejně jako lítost nad obětmi útoků a soustrast jejich blízkým. Současně s největším možným důrazem odsuzuje teroristické útoky, jejich iniciátory i ty, kteří jsou s nimi jakkoli spojeni, a věří, že budou co nejdříve dopadeni a odsouzeni.

ET-Paris

Síla demokratického společenství, jehož součástí jsme, spočívá nejen v tom, že se ze všech sil zasazuje za svobodu, demokracii a za principy, jež k nim neodmyslitelně patří, tedy za respekt vůči lidským právům, za vládu zákona a za pro nás tak samozřejmou lidskost. Spočívá také v tom, že je schopno bojovat účinně s terorismem a vypořádat se všemi riziky a hrozbami, které znamenají ohrožení samotné existence demokracie.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
rektor Univerzity Karlovy

V Praze, 14. listopadu 2015

Zaúčtováno v Jiné