Vzpomínkové setkání k poctě Jana Opletala

Velká posluchárna I. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze se opět po roce stala místem pietní vzpomínky na Jana Opletala. Osud studenta tehdejší Lékařské fakulty, který se stal symbolem protinacistické demonstrace, si letos hosté připomenuli u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.

 O tragických událostech kolem 17. listopadu 1939 je hodně známo. Co se ví méně, že devět studentů a profesorů bylo toho dne kolem jedenácté hodiny bez rozsudku popraveno. Byli to lidé různého politického vyznání a názorových proudů, které spojovalo jediné, a to je hájení principů spravedlnosti a demokracie. Letošní rok je o to smutnější, že zemřel Vojmír Srdečný, student Univerzity Karlovy a poslední přeživší student odvlečený během nacistických represí proti studentům ze 17. listopadu 1939 do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Vojmír Srdečný patřil k tradičním účastníkům setkání studentů a představitelů univerzity u pamětní desky Jana Opletala v Žitné ulici. Jsem rád, že jsme před dvěma lety na I. chirurgické klinice odhalili bustu Jana Opletala. Jsem velmi rád, že si klinika připomíná památku významné osobnosti našich dějin.

Přednosta I. chirurgické kliniky prof. Zdeněk Krška přítomným připomenul mezníky a přínos Lékařské fakulty v oblasti pedagogické, vědecké a výzkumné, včetně vzniku Ústavu pro válečnou chirurgii v roce 1936, za kterým stáli přední představitelé armády a české lékařské vědy, spolu se zástupci státu v čele s prezidentem. Vedle přednostů, kteří se kromě výuky teorie sami aktivně účastnili práce na válečném poli, zmínil Krška též situaci na I. chirurgické klinice v čase německé okupace a následný průběh nešťastných okolností kolem Opletalova smrtelného zranění.

Osobnosti Jana Opletala v kontextu s jeho rodinným zázemím, studiem v Praze a posléze zapojením do demonstrací se v přednášce věnoval prof. Miroslav Zeman z I. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK. Profesor Zeman rovněž podrobně vylíčil situaci ze dne 28. října 1939, kdy v Žitné ulici došlo ke střetu s gestapem a následně byl na I. chirurgickou kliniku s dalšími deseti zraněnými (z toho čtyři byli postřeleni) převezen i Jan Opletal.

Pietní vzpomínky se zúčastnil rovněž prof. Václav Pačes, český vědec a pedagog, mimo jiné v letech 2005-2009 předseda Akademie věd ČR, syn lékaře-chirurga Václava Pačese, který Jana Opletala operoval. Václav Pačes s sebou přinesl unikátní poznámky svého otce, který si podrobně zapisoval skutečný průběh událostí kolem přijetí Opletala na kliniku, jeho léčbu a následné úmrtí. „Pamatuji si jak tatínek říkal, že byla svým způsobem smůla, že byla zima. Do střelné rány se z tlustého materiálu, ze kterého měl Opletal ušitý kabát, zřejmě zanesla vlákna. Ta mohla být příčinou sepse,“ zavzpomínal Václav Pačes a dodal: „Kdyby měl jenom košili, kdo ví, jak by to dopadlo…“

Univerzita Karlova Janu Opletalovi udělila v roce 1945 titul MUDr. in memoriam, v roce 1996 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka I. třídy.

Foto: Vladimír Šigut

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví