Česko-čínské centrum UK s definitivní platností ukončeno

Činnost Česko-čínského centra Univerzity Karlovy byla k dnešnímu dni definitivně ukončena. 

Česko-čínské centrum UK (ČČC) bylo založeno s úmyslem podpořit a koordinovat fakultní aktivity směřující ke spolupráci s akademickými institucemi Čínské lidové republiky. V důsledku negativní publicity, která se na centrum snesla a významně jeho obraz poškodila, mohou zcela nešťastně a nezaslouženě utrpět i aktivity připravované fakultami UK, což považuji za velmi nešťastné a nežádoucí. V souvislosti s výše uvedenými okolnostmi jsem v minulých dnech oslovil stávající členy rady ČCC a vedení zapojených fakult s návrhem na zrušení centra. Podpůrná stanoviska mne ujistila, že jde o správnou úvahu a proto jsem rozhodl o ukončení činnosti Česko-čínského centra UK k dnešnímu datu – tj. 13.11.2019.

Chci ujistit nejen akademickou ale i širokou veřejnost, že zrušení centra v žádném případě nebude mít žádný dopad na pokračování interního auditu, který aktuálně probíhá a na další možné kroky vyplývající z jeho závěrů.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví