Významní vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi titul doctor honoris causa univerzity karlovy

Přední světoví vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Slavnostní ceremoniál ve Velké aule Karolina
prof. Philippe artin a prof. Ján Vilček

Prof. Philippe Martin patří mezi přední světové vědce v oblasti akustiky a lingvistiky. Po zisku doktorátů z obou disciplín se věnoval rozvoji své vědecké kariéry na University of Toronto a v Belgii (Fonetický ústav, Université libre de Bruxelles). V roce 1978 – ve věku 33 let – byl přijat na prestižní pracovní místo ve Fonetickém ústavu University v Aix-en-Provence, v letech 1986–2002 pak působil jako profesor, později jako ředitel ústavu na University of Toronto. V roce 2002 byl jmenován profesorem University Paris 7 – Diderot, kde vedl výzkum v oboru experimentální fonetiky a v letech 2004–2012 zde vykonával funkci ředitele.

Prof. Martin navrhl a sestrojil řadu elektronických zařízení pro analýzu melodie v reálném čase. Různé verze těchto přístrojů byly využívány zhruba na 150 univerzitách v jejich laboratořích. Nejvýznamnější aplikací, využívanou mnoha výzkumníky na celém světě, je software pro akustickou analýzu hlasu v reálném čase WinPitch.

Prof. MUDr. Ján Vilček, Ph.D. je světově uznávaný vědec v oblasti biomedicíny – virologie a imunologie, celý život věnoval svůj odborný zájem cytokinům. Po své emigraci v roce 1965 z tehdejšího Československa přesídlil na New York University do Spojených států amerických, kde pokračoval ve svém vědeckém výzkumu.

 Prof. Vilček je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 publikací v renomovaných vědeckých časopisech, napsal či vydal několik vědeckých knih, jeho h-index je 72 a je autorem 20 patentů. Jeho vysoká odborná úroveň a významný přínos vědě byl mnohokrát oceněn jak ve světě, tak na domácí půdě.

Pro mne  profesor Ján Vilček představuje světovou špičku v oblasti imunologie a mikrobiologie. Jeho výzkum je velmi významným přínosem pro léčbu nejčastějších chronických chorob. Svojí vědeckou a výzkumnou prací přispěl zásadním podílem k pokroku vědy i současné medicíny. O jeho vysokých odborných kvalitách svědčí řada již udělených ocenění. Velmi si vážím nejen jeho celoživotní práce, odbornosti, ale také především jeho lidských kvalit.

Pro Univerzitu Karlovu je velkou ctí udělit oběma světově uznávaným vědcům – Philippu Marinovi a Jánu Vilčekovi čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa.

 

 

 

 

 

 

Foto: René Volfík

 

Záznam z předávání čestných vědekých hodnoctí doctor honoris causa:
https://www.youtube.com/watch?v=0L_Yw97OEMU

 

Český deník, Týden, Blesk:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jsem-ze-stastne-planety-rika-vedec-jehoz-lek-pomaha-milionum/1621643

https://www.tyden.cz/rubriky/veda/dva-svetovi-vedci-ziskali-cestny-doktorat-univerzity-karlovy_480376.html

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/543654/vymyslel-lek-ktery-trha-rekordy-vedec-vilcek-84-veri-i-v-porazku-rakoviny.html

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví