Inovace, které mění medicínu

prof. Tomáš Zima

Jednou z technologií v oblasti medicíny a biomedicíny, která mne v posledním období zaujala, je Next generation sequencing – NGS neboli sekvenování nové generace (vysoce výkonná analýza struktury DNA a RNA – pozn. red.). Jde o dostupnou a rychlou metodu, která umožňuje výzkumným pracovníkům široké použití a studium biologických systémů na úrovni, která nebyla nikdy předtím možná.
V posledních dvaceti letech vznikla řada metod NGS, které umožňují hlavně rychlou a cenově příznivou produkci velkého množství osekvenovaných vzorků najednou. V současnosti mají nezastupitelné místo ve výzkumu a postupně nacházejí cestu i do klinické praxe. Cílem NGS je poskytnout informace pro diagnostiku a následnou léčbu chorob. To znamená jasnou diagnostiku vyšetřované choroby. Její zachycení v časném stadiu umožňuje následně léčbu, která zásadně ovlivní průběh choroby, či dokonce sníží úmrtnost na ni.
Sekvenační přístroje produkují velké množství dat. K získání relevantních výsledků je ještě nezbytná jejich analýza metodami bioinformatiky. Vědci z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni koupili nový přístroj na čtení dlouhých fragmentů DNA. Sekvenátor DNA třetí generace získaný díky podpoře Evropské unie za 12 milionů korun poslouží mimo jiné k výzkumu odolnosti mikrobů vůči antibiotikům nebo při sledování šíření původce tuberkulózy a některých virů. Je to jediný přístroj svého druhu v ČR

Události v regionech – vysílala ČT1 16. 5. 2018 v 18:00.
https://tinyurl.com/ybs5a3jn

Reportáž na Seznam Zprávy:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/antibiotika-nefunguji-v-plzni-vedci-resi-problem-pacientu-proti-jejichz-mikrobum-uz-leky-nezabiraji-47325

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví