Vědecká rada vyznamenala významné osobnosti Univerzity Karlovy

Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila u příležitosti významného životního jubilea a za celoživotní práci deset osobností.

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (PF) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru obchodního práva a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK;

prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc. (PřF) – zlatá medaile za významné celoživotní dílo v oboru organické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK;

prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. (1. LF) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru klinické biochemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK;

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. (1. LF) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru imunologie a mikrobiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK;

prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc. (MFF) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru fyziky pevných látek a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK;

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Univerzita Pardubice) – zlatá medaile za významný přínos k meziuniverzitní spolupráci;

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. (1. LF) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru plastické chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK;

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. (MFF) – stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj vědy, vzdělanosti a za boj o udržení akademických svobod;

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF) – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru českých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK;

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (PedF) – historická medaile za významný přínos ke zlepšení systému vzdělávání v ČR.

 Zvláštní ocenění – Cenu Nadace Dimitrise N. Chorafase převzal Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.  z Matematicko-fyzikální fakulty UK  za dizertační práci s názvem Multimodality in Machine Translation.

Všem oceněným gratuluji.

Více na webu UK:

https://cuni.cz/UK-9973.html

 

 Foto: Vladimír Šigut

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví