Výstava Václav IV. – Král na rozhraní věků

Vernisáží zahájila Univerzita Karlova v Karolinu výstavu „Václav IV. – Král na rozhraní věků“, kterou uspořádala u příležitosti 600. výročí úmrtí toho významného panovníka. Výstava ukázuje dobu přelomu 14. a 15. století v českých zemích, kdy se úroveň českého výtvarného umění dotkla jednoho ze svých vrcholů.

Výstavu slavnostně zahájili její autoři společně s rektorem Univerzity Karlovy. Zleva PhDr. Jana Peroutková, prof. Jiří Kuthan, prof. Jan Royt, prof. Tomáš Zima

 Návštěvníci si budou moci prohlédnout faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů  s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV.  Sochařství je prezentováno kopiemi  tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka.

Malířství je zastoupeno technologickými kopiemi děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. K vidění též budou technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Zajímavostí jsou také modely staveb z doby Václava IV. zapůjčené  fakultou stavební ČVUT.

Václav IV. se významně zapsal do dějin  Univerzity Karlovy, sám založil novou univerzitní kolej a pražskému učení věnoval i nádherný Rotlevův palác, dnešní Karolinum, které dodnes patří k nejstarším univerzitním sídlům v  Evropě.

Výstavu je možné navštívit až do 19. listopadu 2019 denně od 10.00 do 18.00 hod. Vstup je zdarma.

Na webu UK:

https://cuni.cz/UK-9953.html

 

Foto: Vladimír Šigutdimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství