Univerzita Karlova otevřela v centru Prahy zrekonstruovaný Millesimovský palác

Dnes jsme společně s s vedením Univerzity Karlovy a ministryní financí ČR Alenou Schillerovou otevřeli  zrekonstruovaný Millesimovský palác, který patří Univerzitě Karlově, se nachází v centru Prahy, v Celetné ulici 13.

Barokní budova Millesovského paláce je kulturní památkou a je otevřena po více než roční rekonstrukci. Budou v ní  umístěny kanceláře fakultních ústavů a učebny. Pedagogická fakulta zde má Katedru angličtiny, germanistiky, rusistiky a lingvodidaktiky a také knihovnu. Filozofická fakulta do objektu umístila Ústav teoretické a komputační lingvistiky. V budově se rovněž nachází UK Point (bývalé Informační, poradenské a sociální centrum UK), centrální univerzitní místo pro poskytování služeb a setkávání. V UK Pointu jsou poskytovány veškeré informační služby pro studenty včetně zahraničních, uchazeče o studium a zaměstnance. Sídlí zde rovněž Centrum Carolina zabývající se péčí o studenty se speciálními potřebami. Budova je po rekonstrukci plně bezbariérová. Celkové náklady na rekonstrukci činily 180 mil. korun (státní dotace tvořila 156 mil. Kč.). Projektantem stavby byla společnost Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. Praha, stavební práce provedla společnost AVERS, s.r.o. Praha a technický dozor měla na starosti společnost REINVE ST s.r.o. Praha.

Těší mne, že se rekonstrukce vydařila. Při provádění prací bylo zjištěno, že obvodové stěny velkého sálu ve 2. patře nejsou původní, ale že jde o novodobou přizdívku. Po jejich odbourání jsme zjistili, že i na stěnách za nimi se nacházejí zbytky původní štukové výzdoby, která do té doby byla viditelná pouze na stropě sálu. Celý sál byl restaurován do původního barokního stavu s bohatou štukovou výzdobou, která dokresluje významnost tohoto prostoru. Doufám, že se v nových prostorách budou naši studenti a zaměstnanci cítit lépe a že Millesimovský palác nabídne další důstojné prostory naší akademické obci a veřejnosti. Jsem velice rád, že tento krásný objekt si zachová svoji původní historickou podobu.

Historie objektuNejstarší částí celého objektu je románský dům z 12. st. pod západním křídlem, částečně dochovaný až do výše přízemí a jedná se tedy o nejstarší prostor, který Univerzita Karlova vlastní. V době vrcholného středověku, za vlády Karla IV., byly objekty spojeny a přestavěny na dva gotické domy – z této etapy pochází uliční trakt hlavní budovy a téměř v celém rozsahu zadní dům při Štupartské ulici. K renesančním úpravám náleží dvě klenuté místnosti za hlavním schodištěm. Před polovinou 18. st. za hraběte Cavrianiho prošel palác barokní úpravou, která vytvořila dnešní čtyřkřídlou dispozici, přidala dvorní trakt a vložila do něho palácové schodiště.

Rozestavěný palác roku 1756 koupil Johan Joseph Carretto, hrabě Millessimo, který jej dokončil a nad vchod nechal osadit svůj znak. V 19. století palác po určitý čas sloužil jako středisko hazardních her – šlechtické casino a luxusní restaurant. Od roku 1990 prostory vlastní Univerzita Karlova.

Tým UK Pointu se na své návštěvníky těší

 

Více na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=A9rGIL5oS0s

Foto: Vladimír Šigut

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví