Byla zahájena unikátní výstava významných insignií Univerzity Karlovy

Dnes jsme vernisáží v Císařském sále Karolina zahájili unikátní výstavu insignií Univerzity Karlovy. Výstava nabízí návštěvníkům nejvzácnější umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností.

Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský opis a pečetidlo UK z poloviny 14. století. Zhlédnou bude možné také i žezla jednotlivých fakult univerzity či insignie spojené s funkcí rektora.   

Výstava návštěvníkům přiblíží jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak zejména nové fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918. Prostřednictvím univerzitních a fakultních insignií se veřejnost dozví, jak se utvářela vysokoškolská symbolika. Návštěvníci si budou moci utvořit představu o úzkém vztahu univerzity s historickým vývojem, např. v souvislosti se ztrátou části univerzitních insignií a archiválií.

Výstava představí umělecké a historické památky symbolizující historii i současnost Univerzity Karlovy a současně na příkladu insignií dokumentuje těsný vztah mezi vývojem univerzitního prostředí a dějinami československého státu.

 

Do 20. prosince 2018 budou k vidění originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., notářského opisu a pečetidla. Listina papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347 obsahuje papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze. Notářský instrument iniciovaný pražskou kapitulou z 30. června 1347 obsahuje inzert (opis) papežské listiny a výčet svědků stvrzujících autentičnost opisu papežské listiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava se koná v Císařském sálu Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1 od 18. prosince 2018 do 31. ledna 2019. Otevřeno každý den od 10 do 19 hodin. Vstup je volný.

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví