Na Univerzitě Karlově převzali dekrety nově jmenované profesorky a profesoři

Nové profesorky a profesoři vysokých škol ve Velké aule  Karolina převzali jmenovací dekrety od ministra školství Roberta Plagy. Profesorský titul získali odborníci z různých oborů, zejména pak technici, lékaři či ekonomové. Prezident Miloš Zeman jich na začátku prosince jmenoval 60. Nové tituly mohou používat od 5. prosince 2018.

Mezi nově jmenovanými profesory jsou tentokrát především odborníci v technických vědách, kterých jsou zhruba dvě desítky. O něco méně je lékařů. Profesorské diplomy převzali také ekonomové, chemici, zoologové, umělci či akademici, kteří se věnují humanitním vědám.

Považuji slavnostní akt jmenování profesorů a profesorek za jedno z nejvyšších ocenění, kterého se vědeckým, výzkumným a uměleckým pedagogům může dostat. Profesorská role není jen poctou. Před novými profesory stojí úkol zajišťovat mezinárodní úroveň jejich žáků tak, aby dosahovali vyšších znalostí, než dosáhli oni sami. Vysoké školství se nesmí zastavit, ale dosahovat špičky trendu v Evropě i ve světě, což se v poslední době úspěšně daří.

Návrhy na kandidáty podalo  16  vysokých škol.  Univerzita Karlova podala nejvíce návrhů, a to 19.

Vědecká rada Univerzity Karlovy navrhla, ministr školství, mládeže a tělovýchovy schválil a prezident ČR podepsal s účinností od 5. prosince titul „profesor“ těmto akademikům:

doc. Mgr. Tomáš ALBRECHT, Ph.D., pro obor zoologie; působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky;

doc. MUDr. Miloš BROĎÁK, Ph.D., pro obor chirurgie; působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Urologická klinika;

doc. MUDr. Jaroslav ČERMÁK, CSc., pro obor vnitřní nemoci; působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav hematologie a krevní transfuze, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví;

doc. MUDr. Vojtěch HAVLAS, Ph.D., pro obor ortopedie; působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie;

doc. RNDr. Josef JEŽEK, CSc., pro obor aplikovaná geologie; působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky;

doc. PhDr. Marie KLIMEŠOVÁ, Ph.D., pro obor dějiny umění; působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění;

doc. RNDr. Marie KORABEČNÁ, Ph.D., pro obor lékařská biologie a genetika; působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetiky, Všeobecná fakultní nemocnice Praha;

doc. Mgr. Michal KOUCKÝ, Ph.D., pro obor informatika – teoretická informatika; působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Informatický ústav, Matematický ústav Akademie věd České republiky;

doc. Mgr. Markéta KŘÍŽOVÁ, Ph.D., pro obor: iberoamerikanistika; působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií;

doc. MUDr. Jiří MASOPUST, Ph.D., pro obor psychiatrie; působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Národní ústav duševního zdraví;

doc. MUDr. Radoslav MATĚJ, Ph.D., pro obor patologie; působí: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav patologie, Neurologická klinika, Oddělení patologie a molekulární medicíny;

doc. MUDr. David NETUKA, Ph.D., pro obor neurochirurgie; působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice;

doc. RNDr. Stanislav OPLUŠTIL, Ph.D., pro obor geologie; působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie;

doc. RNDr. Marek PROCHÁZKA, Dr., pro obor fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur; působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav;

doc. PhDr. et PhDr. Radek PTÁČEK, Ph.D., pro obor lékařská psychologie; působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrická klinika, Národní institut pro děti a rodinu, z. s., Česká lékařská komora, University New York in Prague, katedra psychologie, Justiční akademie;

doc. RNDr. Ivan VARGA, PhD. et PhD., pro obor anatomie, histologie a embryologie; působí: Univerzita Komenského v Bratislave, Lékarská fakulta, Ústav histológie a embryológie;

doc. MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D., pro obor vnitřní nemoci; působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika;

doc. MUDr. Michal ZIKÁN, Ph.D., pro obor gynekologie a porodnictví; působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice na Bulovce;

doc. PharmDr. Petr ZIMČÍK, Ph.D., pro obor farmaceutická chemie; působí: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy.“

Více na YT (Josef Luňák):
https://www.youtube.com/watch?v=YWQdv_Xdj0g

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví