Vyjádření k výsledkům voleb do předsednictva ČKR

Blahopřeji novému vedení ČKR a držím mu palce při rozvoji vysokého školství.

Rád bych poděkoval všem členům ČKR a také místopředsedům, zejména Mikuláši Bekovi, Karlovi Melzochovi, Janu Latovi a všem svým spolupracovníkům za možnost konferenci pět let vést. Děkuji také za podporu, jaké se mi dostalo při prosazování řady důležitých opatření, díky kterým se podařilo vysoké školství zlepšit, jako byla například novela vysokoškolského zákona a její implementace.

Za největší úspěch posledních pěti let, který se nám podařil, považuji zásadní navýšení prostředků na vzdělávání pro veřejné vysoké školy o více než 6 mld. korun a prostředků na vědu o téměř 2 mld. korun.

Do širšího vedení jsem se rozhodl nekandidovat, chci dát maximální prostor novému týmu a jeho koncepci.

Platí, že moji podporu budou mít všechny kroky, které povedou k rozvoji a posilování kvality vysokých škol v mezinárodním kontextu, ke garantování stejných podmínek pro všechny a budu bojovat všude proti nešvarům, jako je například plagiování.

Prof. Tomáš Zima, rektor UK a předseda ČKR

Hradec Králové, 6.6.2019

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví