Usnesení 151. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 151. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR podporuje pozici Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při vyjednávání posílení institucionální stránky rozpočtu pro rok 2020 a pro další roky. Za minimální navýšení považuje ČKR částku 880 mil. Kč pro rok 2020.
  2. ČKR je přesvědčena, že míra spolufinancování v budoucím Operačním programu JAN AMOS KOMENSKÝ nemá být proti současnému stavu zvyšována.
    Financování projektů ex post je z hlediska veřejných vysokých škol vzhledem ke způsobu jejich financování neakceptovatelné.
  3. ČKR vítá záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na otevření diskuse o budoucím modelu financování doktorského studia a diskuse o podpoře univerzitního sportu.
  4. ČKR vyslovila souhlas s principy hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol (Moduly 3-5 Metodiky 2017+) a předala Radě pro výzkum, vývoj a inovace a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy strukturovaný souhrn připomínek jednotlivých členů ČKR.
  5. ČKR podporuje stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k novele zákona o DPH, jejíž důsledky se negativně promítnou do rozpočtů vysokých škol.

V Hradci Králové dne 6. června 2019

Za Českou konferenci rektorů
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví