Vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans Adam II. převzal Historickou pamětní medaili UK

Společně s prorektorem UK  prof. Jan Roytem jsme předali na hradě ve Vaduzu univerzitní ocenění – Historickou pamětní medaili UK – vládnoucímu knížeti Lichtenštejnska, J. J. Hansi-Adamovi II. von und zu Liechtenstein.

Naše univerzita uděluje historické medaile významným osobnostem. Jde o vhodnou a vzácnou příležitost, při které je možné poděkovat knížeti J. J. Hans-Adamovi II.  i jeho předkům za kulturní odkaz, který zanechali v českých zemích a i za jejich současné projekty ve světě. Bylo mi ctí a potěšením se s ním dnes setkat a medaili mu osobně předat.

Nejstarší středoevropská univerzita ocenila knížete za „zásluhy jeho rodu o rozvoj Moravy, Slezska a Čech a za jeho osobní přispění k podpoře vědy, školství, ochrany přírody, přímé demokracie, sociálních a zdravotních projektů v současném světě“.

Ocenění, které jsem dnes od představitelů Univerzity Karlovy převzal, vnímám jako gesto našeho vzájemného porozumění,” řekl J.J. Hans Adam II. “Jednak jako projev pochopení pro to, že naše rodina vždy chápala Moravu, Slezsko a Čechy jako svůj domov a podle toho o tyto regiony vždy pečovala: s náležitou pečlivostí, trvale udržitelným způsobem a při respektování krajiny, přírody a lidí. A za druhé také jako pochopení toho, že úspěšná budoucnost není možná bez vzdělání, vědy, umění a spolupráce. A já bych chtěl pražské univerzitě poděkovat nejen za medaili, ale i za toto porozumění.”

J. Hans-Adam II. je významná osobnost podporující rozvoj vzdělávání, bádání o systémech školství, základní výzkum i propojování vědy a byznysu. Navazuje tím na svoji rodovou a historickou tradici. Je tomu už 10 let, co Univerzitu Karlovu navštívila hlava Lichtenštejnského knížectví, vládnoucí kníže Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein. Stalo se tak v roce 2011 při příležitosti českého vydání jeho knihy „Stát ve třetím tisíciletí“. Jeho Jasnost se setkala s tehdejším rektorem profesorem Václavem Hamplem a se studentkami a studenty univerzity. Ve svém tehdejším projevu je autor knihy seznámil s cílem, proč knihu napsal a potom zodpovídal jejich dotazy. Další spolupráce proběhla v  roce 2014, kdy  Univerzita Karlova hostila „Lichtenštejnský den“, kterého se zúčastnil místopředseda lichtenštejnské vlády Dr. Thomas Zwiefelhofer. Ten poté s vládou České republiky podepsal několik mezistátních smluv.

Foto & Copyright: Eddy Risch

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví