Den na vozíku na fakultách UK

Jak se cítí člověk na vozíku, jaká úskalí se pro něj skrývají v budovách, kde se potřebuje pohybovat, a jež my, kterým končetiny dobře slouží, nevidíme? Proniknout, alespoň na chvíli, do světa vozíčkářů umožnil Den na vozíku, který Univerzita Karlova uspořádala s Centrem paraple na Právnické fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK.

Univerzita Karlova uzavřela v červenci memorandum s Centrem Paraple, které má zlepšit podmínky pro handicapované, jak co se týče studia či pohybu v univerzitních prostorech, tak i v rozvoji medicínských či psychosociálních výzkumů a přístupů, jež mohou těmto lidem ulehčit už tak dost náročný život.

Už teď na univerzitě studuje řada lidí na vozíku.  Právě vznik takové bezbariérové plošiny u hlavního vchodu do Právnické fakulty UK, na jejíž základový kámen včera symbolicky poklepal ředitel Centra Paraple s děkanem PF UKJan Kuklíkem, memorandum o spolupráci urychlilo.

Den na vozíku se po obědě přesunulo do nejmodernější univerzitní budovy, na Fakulty humanitních studií UK, před pár dny oceněné Národní cenou za architekturu 2021.

 
Více na webu UK:
Foto: Hynek Glos
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví