Novou kandidátkou na funkci rektora UK je prof. Milena Králíčková

Akademický senát UK dnes zvolil profesorku Milenu Králíčkovou novou kandidátkou na rektorkou Univerzity Karlovy. V prvním kole volby získala 55 hlasů z celkového počtu 69. Protikandidát Michal Stehlík získal 14 hlasů. Návrh na jmenování rektorkou bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. K 1. únoru 2022 se nová rektorka UK ujme svého úřadu. Délka funkčního období jsou čtyři roky.

.„Dovolte mi v první řadě pogratulovat panu profesorovi Stehlíkovi za férovou a korektní kampaň. Pevně věřím, že všichni společně budeme pracovat pro blaho Univerzity Karlovy. Před sto dvaceti lety začínaly ženy studovat v Čechách na vysokých školách. Dnes je to tak, že ženy tu na některých oborech převažují. Nesmírně si vážím vaší důvěry a věřím, že ji nezklamu. Děkuji všem kolegům, kteří mi pomáhali. Děkuji za podporu a spolupráci. A úplně na závěr děkuji své rodině, svému manželovi a dcerám, bez nich bych tu dnes nestála,“ řekla v  nová rektorka, profesorka Milena Králíčková.

V historii Univerzity Karlovy je profesorka Milena Králíčková vůbec první ženou, která byla do této funkce zvolena. Je to velký úspěch a tato volba mne ze srdce těší. Profesorka Milena Králíčková je velmi dobře připravená se s úspěchem svojí nové role zhostit. Velmi jí blahopřeji a  přeji jí, aby měla ve své budoucí funkci kolem sebe stejně skvělý tým spolupracovníků, jako tomu je po dobu mého působení na UK. I ona byla jednou z nich.

Na webu UK: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13756&locale=cz

Foto: Vladimír Šigut

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví