Velvyslanci České republiky v zahraničí navštívili Univerzitu Karlovu

Ve středu 28. srpna jsem se setkal s českými představiteli zastupitelských úřadů v zahraničí. Ti přijali pozvání v rámci nabitého týdenního pracovního pobytu v Praze. Součástí
návštěvy Karolina byla prohlídka starobylých prostor.

Do Karolina zavítali velvyslankyně Ivana Červenková z Rakouska, Vladimír Zavázal z Chorvatska, Vítězslav Grepl z Vietnamu, Hynek Kmoníček z USA, Tomáš Jan Podivínský z Německa, Petr Mikyska z Gruzie a Tomáš Tuhý ze Slovenska.

Na úvod setkání jsem velvyslancům poděkoval za jejich roli při domlouvání spolupráce s univerzitami v zemích, ve kterých působí. Univerzita Karlova se aktuálně může pochlubit 230 mezinárodními smlouvami napříč kontinenty. Posláním zastupitelů České republiky v zahraničí je šířit dobré jméno České republiky a posláním Univerzity Karlovy je vychovávat špičkové české a zahraniční odborníky. Na Univerzitě Karlově je  ze zahraničí 18 procent studentů a 9 procent zaměstnanců, přičemž nejsilnější zastoupení mají země bývalého Sovětského svazu, Německa, Portugalska, Anglie, Francie, Spojených států, Vietnamu a Číny.

Při neformálním setkání na Husově nádvoří jsem informoval  naše hosty  o úspěchu mezinárodní aliance 4EU+ spojující šest prestižních evropských univerzit v Heidelbergu, na Sorbonně, ve Varšavě, Miláně, Kodani a Praze. V dalších evropských zemích zase probíhá úspěšná mise Dny Univerzity Karlovy. Naše univerzita staví na spolupráci s tradičními klíčovými partnery, ale máme samozřejmě zájem rozvíjet spolupráci i v dalších zemích, kde jsou na univerzitách entuziastičtí lidé.

Za všechny hosty hovořil služebně nejstarší velvyslanec Tomáš Jan Podivínský působící v Berlíně, který řekl: „Děkuji za přízeň i podporu. Díky vám i vašim kolegům prorektorům se daří realizovat velké věci, které mají značný politický přesah.“

V doprovodu prorektorek, prorektora  UK  Lenky Rovné, Radky Wildové, Miroslavy Králíčkové a Aleše Gerlocha a kvestorky Miroslavy Oliveriusové jsme společně s našimi hosty navštívili historické prostory Karolina. Pro mnohé velvyslance nebyly prostory Karolina neznámé, řada z nich zde v minulosti studovala.
 
 
Foto: Luboš Wišniewski.
Zaúčtováno v Jiné, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství