Agrosalon Země živitelka

Dnes jsem navštívil největší a nejvýznamnější mezinárodní tuzemský agrosalon Země živitelka, který který se zaměřuje na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory. Setkal jsem se se zde s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, prezidentem Agrární komory ČR Zdeňkem Jandejskem, ředitelem pro programování a strategie Potravinářské komory ČR Miroslavem Kobernou či generálním ředitelem potravinářské společnosti Madeta a.s. Milanem Teplým.

Zúčastnil jsem se také konference Agrární komory ČR na téma „České zemědělství a SZP 2020“. Ta se věnovala především strategii a cílům státní zemědělské politiky v příštích letech.

Při jednání si vyměnili názory na produkci kvalitních, bezpečných a zdravých potravin. Mluvili i o tom, kudy vedou cesty k péči o životní prostředí, zadržení vody v krajině či větší pestrosti přírody.

Velkou roli zde sehrávají univerzity, které s řešením těchto problémů významně pomáhají, ať už pomocí nejrůznějších výzkumů a studií, tak vývojem a zaváděním nových technologií. Považuji za velmi důležité tuto spolupráci prohlubovat a hledat pro ni další nové možnosti a směry. Univerzita Karlova stačila během akce představit svou činnost a nabídku studijních programů či oborů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Luboš Wisniewski

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví