Na pracovní návštěvě v Mexiko City

Ve dnech 4.-5. září 2019 jsem navštívil Mexiko City, kde jsem se setkal se zástupci Mexické národní autonomní univerzity (UNAM), Národního polytechnického institutu (IPN), TEC Monterrey, Centra pro ekonomický a výzkum a výuku (CIDE) a Nadace Carlose Slima.

Setkání na UNAM

Univerzita Karlova (UK) a UNAM mají smlouvu o spolupráci podepsanou od roku 1996, kde programů spolupráce se účastní celkem 5 fakult UK. Během setkání rektorů univerzit byly dohodnuty dny UNAMu na UK v Praze za účasti vědců, kteří spolu publikují. Univerzita IPN má zájem o rozšíření spolupráce prostřednictvím Memoranda o porozumění. K podpisu Memoranda mezi univerzitami by mělo dojít při nejbližší příležitosti. S univerzitou TEC de Monterrey navázala UK spolupráci v roce 2003. Studenti TEC mají o ČR velký zájem, celkem jich je v současné době v ČR na různých univerzitách 200. Česká republika je 4. nejvýznamnějším cílem studentů v EU. V rámci setkání se zástupci CIDE byl projednán zájem o spolupráci výměnných pobytů nejen studentů, ale i akademických pracovníků. Případně se zde mohou rýsovat i další možné okruhy spolupráce.

Setkání s Nadací Carlose Slima bylo zaměřeno na jednání o spolupráci v oblasti medicíny, veřejného zdraví a spolupráce na vzdělávacích platformách s univerzitou UNAM, se kterou nadace úzce na těchto tématech spolupracuje. Nadace Carlose Slima bude i nadále podporovat výzkum v oblasti vrozených vad a případně spolupráci v oblasti vývoje léků. Tato nadace například podpořila výzkum profesora Stanislava Kmocha z 1. lékařské fakulty UK.

Všechny zmíněné univerzity se ujistily o setrvávající podpoře spolupráce a projevili zájem rozšířit kooperaci do dalších oblastí, jako jsou joint degree, letní školy, navýšit případné studentské a akademické výměnné pobyty, případně zařídit volné přístupy do digitálních knihoven a databází.

Foto: Benjamin Chaires de Luna

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví