Vánoční zdravice rektora UK

Vážení a milí členové akademické obce, vážení studenti, zaměstnanci Univerzity Karlovy, vážení kolegové a přátelé,

přeji Vám všem šťastné a veselé vánoční svátky, aby byly obdobím míru a přejme si všichni společně, aby rok 2016 byl rokem dobrým, úspěšným a radostným.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy

Vánoční zdravici si můžete přehrát také jako video na webovém portálu Youtube.

Zaúčtováno v Jiné