Nekomerční veletrh pražských veřejných vysokých škol

Veletrh pražských veřejných vysokých školVe čtvrtek 14. ledna 2016 pražské veřejné vysoké školy uspořádají v prostorách Vysoké školy ekonomické (VŠE) na Žižkově samostatný nekomerční veletrh, na němž budou prezentovat svou nabídku studijních příležitostí pro maturanty. Na zasedání České konference rektorů jsme diskutovali s kolegy různé nápady.

Dotazníkové šetření mezi 24 veřejnými vysokými školami ukázalo, že zájem o samostatný veletrh by měly zejména pražské vysoké školy. Ty již rok úspěšně spolupracují na projektu Study in Prague. Důvodem jsou vysoké náklady na marketing, a zejména na účast na komerčních veletrzích. Ty začaly být pro veřejné vysoké školy neúnosné.

S nápadem na uspořádání nekomerčního veletrhu přišla rektorka VŠE. Na půdě VŠE se letos představí vedle pořádající instituce také Univerzita Karlova a všech dalších šest pražských vysokých škol, České vysoké učení technické, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická a umělecky zaměřené Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění a Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Prezentovat budou své bakalářské a víceleté magisterské obory, na které se mohou hlásit absolventi středních škol.

Veletrh pražských veřejných vysokých školVeletrh bude otevřen od 9:00 do 16:30, vstup bude zdarma. Dopoledne bude věnováno technickým a přírodovědným oborů, odpoledne humanitním, ekonomickým a IT oborům. Zájemci o studium budou mít větší možnost seznámit se s obsahem studia. Pražské veřejné vysoké školy mají pro akademický rok 2016/2017 akreditováno 462 studijních oborů. Pro bezplatné studium v češtině mohou přijmout asi 23.000 zájemců. Další stovky lidí mohou studovat obory v cizích jazycích, zejména angličtině a ruštině. Vedle cizinců jsou určeny také českým zájemcům, platí se na nich školné.

Celkem tak dostane možnost studia na prestižních vysokých školách nejméně 25 tisíc studentů. Nejširší nabídku poskytuje Univerzita Karlova, která má na 17 fakultách akreditováno 246 bakalářských a dlouholetých magisterských oborů.

Více informací se dozvíte na webové stránce projektu Veletrh pražských veřejných vysokých škol.

Zaúčtováno v Vysoké školství