V pražském Karolinu převzalo dekrety 80 profesorek a profesorů, 28 z UK

Česká republika má 80 nových profesorek a profesorů, 28 z nich patří Univerzitě Karlově. Ve Velké aule pražského Karolina byly slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, které s účinností od 17. června 2020 na základě návrhu vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky. Mezi oceněnými bylo i dvacet dva nových profesorů a šest profesorek navržených Vědeckou radou Univerzity Karlovy, přičemž největší zastoupení (šestnáct) profesorských titulů převzali odborníci ze zdravotnictví.

Historické prostory Karolina zažily již mnohé události a profesorské promoce jsou vskutku aktem unikátním, neboť profesorský diplom je jedinečným vysvědčením o mimořádné odborné kompetenci a integritě každého z jmenovaných. Nové profesorky a profesoři se dnešním dnem zařazují po bok osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do české historie, jako byli například prof. Patočka, nositel Nobelovy ceny doktor Heyrovský nebo prezident T. G. Masaryk. Úloha nositele tohoto titulu nespočívá pouze v tom, že je vynikající, mezinárodně uznávaný odborník a originální myslitel, který se nebojí nových trendů, impulzů i podnětů. Role nových profesorek a profesorů je mnohem komplexnější. Budou určovat, kam se obory budou dále vyvíjet, jaké budou naše univerzity i naše společnost.Svět, ve kterém dnes žijeme, se dramaticky proměňuje a snad nikdy nebyl tak překotný. Více než kdy jindy by nově jmenované profesorky a profesoři měli být nejen vědeckými a pedagogickými osobnostmi, ale zejména lidmi s jasně ukotvenými hodnotami a principy. Já sám ani v nejmenším nepochybuji o tom, že naše alma mater i další české univerzity a vysoké školy dnešním jmenováním do svých řad takové osobnosti získávají. Přeji srdečně všem novým profesorkám a profesorům řadu dalších úspěchů v jejich pedagogické a vědecké práci a samozřejmě i v osobním životě.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga , v jehož gesci se tradičně ceremoniál spojený s předáváním dekretů konal, se na úvod svého vystoupení přiznal, že je pro něj velkou ctí profesorské dekrety předávat.  Za ne zcela snadné v naší malé zemi označil Plaga skloubení náročné profesní dráhy s inspirativním mentorstvím mladších kolegů a uvedl, že školství musí v nastávajících letech přistoupit k systémovějším krokům, vedoucím k proměně vysokoškolského vzdělávání. Ministr ve svém projevu také ocenil nasazení a zapojení vysokých škol při řešení problémů vyvolaných pandemickou situací. Podle něj uplynulé měsíce jasně ukázaly, že fyzické kapacity laboratoří a vědeckých center vysokých škol, společně se znalostmi odborníků v medicíně a dalších oborech mají nezastupitelné místo v kritické infrastruktuře státu. Popřál nově jmenovaným profesorkám a profesorům v jejich poslání hodně sil.

Červencové slavnostní předávání profesorských dekretů bylo první po dlouhé proluce způsobené koronavirovou pandemií. Vedle rektorů vysokých škol ČR, rodinných příslušníků nových profesorek a profesorů a dalších hostů se jej zúčastnil i Ivan Barančík, předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Petr Sklenička, předseda České konference rektorů a Milan Pospíšil, předseda Rady vysokých škol.

 

Novými profesorkami/profesory z UK byli dne 2. července slavnostně jmenováni:

 

doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D., pro obor: Teorie, filozofie a sociologie práva

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj

doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D., pro obor: Patologická fyziologie

doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., pro obor: Gynekologie a porodnictví

doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D., pro obor: Farmakognosie

doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D., pro obor: Patologie

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., pro obor: Gynekologie a porodnictví

MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., MSc., pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., pro obor: Gynekologie a porodnictví

doc. MUDr. Milan Kaška, Ph.D., pro obor: Chirurgie

doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., pro obor: Lékařská biofyzika

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., pro obor: Ekonomické teorie

doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc., pro obor: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc., pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek

doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., pro obor: Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D., pro obor: Botanika

doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. RNDr. Pavel Pavlínek, Ph.D., pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., pro obor: Občanské právo

doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., pro obor: Světové dějiny a obecné dějiny

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., pro obor: Neurologie

doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc., pro obor: Vnitřní nemoci

 

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví