V Karolinu jsme uložili pamětní schránku pro budoucí generace

S nápadem na uložení pamětní schránky přišel varhaník Jan Kalfus, pro kterého je pořízení nových varhan pro Karolinum doslova splněním velkého snu. Varhany, které od roku 1948 – od rozsáhlé rekonstrukce Karolina architektem Jaroslavem Fragnerem – neodmyslitelně patřily ke klenotům Univerzity Karlovy, byly odinstalovány a postupně rozebrány v dubnu 2021. O čtyři měsíce později, v srpnu, jsou nahrazeny nástrojem novým, vyrobeným německou rodinnou firmou Orgelbau Vleugels. Vedení univerzity se při této příležitosti rozhodlo do podlahy, na které budou nové varhany umístěny, zapustit měděnou schránku obsahující řadu dobových předmětů a dokumentů, spjatých se současností nejstarší české univerzity i České republiky.

Schránka určená budoucím generacím byla slavnostně uložena do prostoru pod parketovou podlahou prvního patra, v bezprostřední blízkosti balkonu nad Velkou aulou.

Do měděné schránky o velikosti 50x35x20 centimetrů bylo uloženo:

Výroční zpráva o činnosti univerzity za rok 2020 • Zlatá pamětní medaile UK • Univerzitní magazín Forum – české i anglické vydání, několik čísel • Prvákoviny – průvodce pro studenty prvních ročníků • Studijní nabídka • Kniha Karolinum – nakladatelství Karolinum, popisuje dějiny komplexu budov staroslavného Karolina • Vzorový průkaz studenta UK • Přehled cen na kolejích a menzách • Rouška s logem UK • Šátek a kravata UK • Odznak do klopy UK • Propiska UK • CD Carolus IV. – chorální i vícehlasé zpěvy Karlovy doby renomovaného souboru Schola Gregoriana Pragensis na společné nahrávce se sopranistkou Hanou Blažíkovou. Výsledkem je fascinující obraz hudebního života za Karla IV. • Denní tisk – LN, Právo, Deník, MFD a časopis Reflex • Materiál od firmy Orgelbau Vleugels, popisující celospolečenskou situaci v Německu a Evropě, vizualizace nových varhan a technické informace ohledně jejich výroby.

Do schránky dodal svůj „vzkaz“ i výrobce nového nástroje. Spolu s technickými parametry a informacemi o průběhu výroby varhan poskytl dokonce ucelenou zprávu o aktuální politické situaci v Německu a vedle údajů kolem pandemie covid-19 v ní třeba nechybí ani zmínka o vyřazení německého a českého družstva z bojů o evropský fotbalový titul.

Schránka pro budoucí generace je dokladem současnosti, tedy informací pro naše pokračovatele, o tom, jak vypadala Univerzita Karlova v roce 2021, jaká byla její struktura, čím se zabývala a co pro ni bylo důležité. Nikdo z nás dnes neví, jak bude vypadat naše alma mater za sto let. Velmi bych si přál, aby byla stále hrdou, kolegiální a prestižní vzdělávací institucí, symbolem špičkové vědy a výzkumu. Věřím, že budoucí generace se zasadí o další rozvoj Univerzity Karlovy v oblasti vědy či kvality vzdělání. Bohužel, kdy a kdo schránku otevře se nedozvíme. Můžeme jen doufat, že se k nástroji bude nálezce chovat se vší úctou a pokorou.

“Ve spisech v archivu bude umístění schránky přesně zaznamenáno, aby jí při případné rekonstrukci nástroje nehrozilo poškození“, uvedl při této příležitosti Jan Royt, prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost.

Měděný box, který je dílem klempíře Martina Bulíře byl uložen pod podlahu a zakrytován. 

Na webu UK:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13037&locale=cz

Foto: Hynek Glos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství