Univerzita věnuje spolu se svými fakultami a součástmi jeden milion korun

Univerzita Karlova poslala na transparentní účet Jihomoravského kraje částku 1 milion korun. Peníze budou použity na pomoc postiženým ničivým tornádem. Finanční prostředky Univerzita Karlova získala rychlou sbírkou, do které ze své doplňkové  činnosti přispěly fakulty a součásti UK.

Na Univerzitě Karlově celá akademická obec vnímá onu obrovskou  vlnu solidaritu, která pomáhá postiženým oblastem situaci lépe zvládat. Finanční dar Univerzity Karlovy, jejích fakult a součástí, ve výši jednoho milionu Kč je tak jednou z kapek, která utrpení a ztráty a bolest, doufám, nahradí či aspoň zmírní.

„Děkuji Univerzitě Karlově za její vstřícný krok. Lidé v zasažených oblastech zažívají těžké dny, přišli během pár vteřin o své domovy, někteří i o své blízké. Finanční pomoc je pro ně momentálně hodně důležitá. Té materiální se podařilo na skladech nashromáždit víc než dost. Je opravdu úžasné sledovat, jak narůstá vlna podpory a solidarity ve všech koutech naší země,“ poděkoval jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Univerzita Karlova tak opětovně rozšiřuje pomoc obětem červnové katastrofické situace. Dětem ze zasažených obcí již před několika dny poskytla možnost zdarma se účastnit letních kempů UK. Dětem je zajištěna doprava, ubytování, strava a celotýdenní program. Hlásit se mohou do 7. července prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.office.com/r/jq2bVuHRFP. Obyvatelům postižených oblastí navíc UK nabízí ubytování zdarma v Praze v ubytovacích univerzitních zařízeních. 

Studentům a studentkám ze zasažených obcí rovněž UK nabízí možnost využít již existující stipendium určené pro akutní sociální tíseň, které může být vyplaceno až do výše 100 tis. korun. Pravidla pro přiznání takového stipendia stanovuje Opatření rektora č. 2/2021 Univerzity Karlovy. Dle situace může být pomoc rozšířena o další formy podpory. Zájemci se mohou obracet na Centrum Carolina – UK Point, Celetná 13, Praha 1 (e-mail: centrumcarolina@cuni.cz, tel.: 224 491 896).

Další informace lze nalézt na webu UK v rubrice AKTUALITY:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12934&locale=cz

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví