Usnesení 149. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 149. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR schvaluje tyto své interní dokumenty:
  • Zpráva o provedené revizi hospodaření ČKR za rok 2018.
  • Výroční zpráva o činnosti ČKR za rok 2018.
  • Rozpočet ČKR na rok 2019.
  • Pravidla úhrady provozních nákladů ČKR na rok 2019.

 

  1. ČKR bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o plánovaném nárůstu rozpočtu vysokých škol pro rok 2020, upozorňuje na dlouhodobé podfinancování vysokých škol ČR a požaduje nárůst prostředků o 1,5 mld. Kč oproti roku 2019.

 

  1. ČKR vyjadřuje silné znepokojení nad činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR v oblasti hodnocení výzkumných organizací. ČKR konstatuje zásadní nedostatky v komunikaci s vedením tohoto odboru.

 

  1. ČKR podporuje návrh na členství Prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D., v Radě Českého rozhlasu, který podaly Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Akademie múzických umění v Praze, Masarykova univerzita a Univerzita Karlova. Profesor Jirák má podporu ČKR jako politicky nezávislý kandidát s velkou odbornou erudicí.

 

  1. ČKR se připojuje k iniciativě Rakouské konference rektorů „Universities Vote for Europe”.

 

  1. ČKR podporuje stanovisko a postup Univerzity Karlovy ve sporu s prezidentem ČR ve věci nejmenování profesorů. ČKR odmítá zasahování do autonomie vysokých škol a nerespektování zákonného postupu.

 

V Brně dne 14. února 2019

Za Českou konferenci rektorů

 

    Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
místopředseda pro oblast vzdělávání
          zastupující předsedu

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví