Usnesení 142. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 142. zasedání následující usnesení:

 

  1. ČKR oceňuje rozhodnutí Vlády ČR o navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2018 o 3 mld. Kč. ČKR je přesvědčena, že zvýšený rozpočet roku 2018 bude základem pro další pravidelný nárůst prostředků pro veřejné vysoké školy.

 

  1. ČKR podporuje akce vysokých škol, které budou realizovány v rámci Týdne pro vzdělanost. Cílem Týdne pro vzdělanost je zvýšit informovanost veřejnosti o pozitivním vlivu vysokých škol na rozvoj vzdělanostní společnosti i na konkurenceschopnost České republiky.

 

  1. ČKR žádá místopředsedu Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka o dořešení problému s Hodnocením 2015. ČKR upozorňuje na neprofesionální přístup při vypořádání odborných připomínek k závažným chybám v Hodnocení 2015.

 

  1. ČKR opakovaně žádá místopředsedu Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka o dořešení Metodiky 17+ pro vysoké školy v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ČKR.

 

  1. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zohlednění návrhu na korekci rámce pro studijní programy učitelství pro střední školy, který je výsledkem diskuse zástupců fakult vzdělávajících učitele ze dne 2.10.2017. ČKR je přesvědčena, že případným radikálním změnám požadavků na profesní přípravu učitelů musí vždy předcházet – kromě odborné diskuse – také řádné projednání s reprezentacemi vysokých škol.

 

  1. ČKR vítá návrh Francouzské konference rektorů (CPU) na hlubší spolupráci, zejména na možnost zapojení do připravovaných projektů EU.

 

  1. ČKR ustaví pracovní skupinu pro řešení možného problému studentů ve stávajících studijních oborech s končící akreditací.

V Liberci dne 3. října 2017

   Za Českou konferenci rektorů
  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

       předseda

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví