ÚOHS navazuje spolupráci s Univerzitou Karlovou

Dnes jsme společně s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Mlsnou podepsali memorandum o spolupráci mezi ÚOHS a Univerzitou Karlovou.

Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a ÚOHS je pro akademickou obec dobrou zprávou. Univerzita Karlova je tradičním partnerem vědeckých a výzkumných institucí, spolupráci rozvíjí i s řadou úřadů státní správy. UK disponuje řadou vědeckých odborníků včetně špičkových zařízení, proto pevně věřím, že vzájemná spolupráce bude oboustranně přínosná.

Vysoký potenciál je ve vzájemném propojení odborných a vědeckých kapacit a sdílení teoretických informací a praktických zkušeností. Vzájemná spolupráce ÚOHS a UK  přinese výhody pro efektivní rozvoj  činnosti obou institucí.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna při dnešním podpisu uvedl: „Jsem rád, že se nám daří navazovat spolupráci s nejvýznamnějšími akademickými institucemi v České republice. Věřím, že to povede na jedné straně ke zkvalitňování ochrany hospodářské soutěže i veřejného zadávání a na straně druhé k lepší přípravě vysokoškolských studentů.“

Spolupráce bude probíhat například při realizaci vědeckých a výzkumných úkolů a při efektivním uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti v praxi, dále formou sdílení a výměny teoretických informací i praktických zkušeností, především v oblastech práva, ekonomie a informačních technologií.

ÚOHS bude mimo jiné nápomocen studentům při získávání znalostí a zkušeností v oblasti ochrany hospodářské soutěže i dozoru nad veřejným zadáváním formou praxí a odborných stáží a bude poskytovat podporu postgraduálního studia.

 

Foto: Hynek Glos

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví