Pracovní návštěva na UPJŠ

 

Milé setkání na Slovensku. Mluvili jsme nejen o další spolupráci mezi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Univerzitou Karlovou.

S přítomnými představiteli vedení UPJŠ jsme jednali o  rozvojových záměrech univerzít a mapovali dalši podněty pro spoluprácu. Diskutovali jsme také o naplnění Dohody o vědecké, pedagogické a kulturní spolupráci mezi oběma institucemi, která byla uzavřeba 25. května 2021. V rámci své oficiální návštěvy jsem navštívil Lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích..

U příležitosti mého životního  jubilea jsem obdržel za mimořádné zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty UPJŠ v Košicích z rukou pana rektora prof. Pavola Sováka Pamětní medaili medaili Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Rektoru prof. Pavolu Sovákovi jsem předal  Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za přínos k rozvoji spolupráce mezi UPJŠ a UK.

„Návšteva pána rektora je výnimočnou udalosťou pre našu univerzitu. Vzťahy s UK sa vždy vyznačovali mimoriadne priateľskou atmosférou a vzájomnosťou. UPJŠ a UK majú záujem o intenzívnejšiu spoluprácu vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti, vrátane realizácie vzájomne sa dopĺňajúcich činností. Obojstranným prínosom takejto spolupráce je možnosť zdieľania skúseností nadobudnutých pri vzdelávaní študentov nielen medicíny ale aj iných odborov,“ zhodnotil setkáné rektor UPJŠ.

 

Víc informaci: https://www.upjs.sk/aktuality/karlova-univerzita-180821/

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví