Univerzita Karlovy vzpomenula již 669. výročí svého založení

Univerzita Karlova si 6. dubna 2017 připomněla 669. výročí svého založení. Nejlepší projekty obdržely ceny Miloslava Petruska a Bedřicha Hrozného a podporu Donatio.

Univerzita Karlova připomenula již 669. výročí svého založení. Při slavnostním setkání akademické obce ve Velké aule Karlovy jsem předal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK také poprvé obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae.

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2016 obdrželi zástupci studentské části Akademického senátu UK a zástupci studentských spolků UK za organizaci akce uctění památky 17. listopadu na Albertově a také zástupci řešitelského týmu projektu věnující se záchraně a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze.

Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2016 obdržel vědecký tým Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za objev prvního známého eukaryotického organismu bez mitochondrie, kterým je prvok rodu Monocercomonoides, dále prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., za knižní publikaci Právní systémy Dálného východu I. a také tandem vědců doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. za soubor 6 knih věnovaných společnému mimořádně závažnému tématu, jímž je etika v medicíně.

V letošním roce byla poprvé udělena výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae, jehož cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK.

Výzkumnou podporu obdrželi (v abecedním pořadí):

prof. Miroslav Bárta, Dr. z Filozofické fakulty UK. Prof. Bárta je přední český egyptolog a archeolog. Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu. Zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí a dlouhodobě též vývojem komplexních společností. Je vedoucím projektu Českého egyptologického ústavu pro archeologické a environmentální výzkumy v Egyptě a Súdánu. Jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid za Staré říše. V Egyptě působí již od roku 1991.
 

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. z 1. Lékařské fakulty UK. Prof. Martásek je světově uznávaným a oceňovaným odborníkem, který patří mezi nejvýznamnější postavy české biomedicínské vědy současnosti. Během své dosavadní vědecké kariéry nashromáždil již téměř 9000 citací svých prací, což z něj činí nejcitovanějšího autora Univerzity Karlovy a jednoho z 10 nejcitovanějších současných českých vědců.

prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c.mult. z Evangelické teologické fakulty. Prof. Pokorný již po desetiletí vynikajícím způsobem působí v prostředí české vědy a má formativní vliv na nejvyšší úroveň bádání ve svém oboru v mezinárodním kontextu.

prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK. Prof. Roithová se ve své výzkumné činnosti věnuje především studiu reakčních mechanizmů s využitím pokročilých metod hmotnostní spektroskopie. Je jednou z nejvýraznějších osobností v této oblasti nejen v rámci České republiky, ale i mezinárodně. Na svém kontě má již více než 150 vysoce citovaných publikací ve špičkových chemických vědeckých časopisech. Její vědecká práce byla oceněna i prestižní evropskou institucí European Research Council opakovaným přidělením grantů.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. z 3. lékařské fakulty UK. Prof. Widimský vybudoval Kardiocentrum 3. LF UK. Je jediným českým lékařem zařazeným prestižním žebříčkem Thomson Reuters mezi nejcitovanější vědce světa.

Ve svém projevu na slavnostním shromáždění  6. dubna 2017 jsem akademickou obec seznámil s novinkami, které nejstarší českou univerzitu čekají v následujícím období.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058060406      

  
Více v projevu rektora ze slavnostního shromáždění 6. dubna 2017.
 Projev rektora UK k 669. výročí založení UK

Záznam ze  slavnostního zasedání u příležitosti 669. výročí narození Univerzity Karlovy.

Video si přehrajete zde:
https://youtu.be/11my4VJuC_Y

Vysílání v hlavním zpravodajství ČT1 6.4.2017:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2079459-univerzita-karlova-si-pripomina-669-let-od-zalozeni-rektor-milionem-korun-ocenil

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví