Rektorka VŠE a členka ČKR byla zvolena do předsednictva Evropské univerzitní asoci

Prof. Machková byla dnes v Bergenu zvolena do předsednictva EUA na funkční období 2017-2021. EUA je největší evropskou univerzitní asociací, která v současné době sdružuje 850 členů ze 47 zemí. Rektorka VŠE byla nominována za Českou konferenci rektorů a byla zvolena druhým nejvyšším počtem hlasů.

 Členy Evropské univerzitní asociace (European University Association) jsou jak jednotlivé univerzity, tak jejich reprezentace. Jedná se celkem o 33 národních konferencí rektorů, 800 evropských univerzit, jež působí v tzv. evropském vzdělávacím prostoru (European Higher Education Area) a 25 přidružených členů z neevropských zemí. Na univerzitách, které jsou členy EUA, studuje 17 milionů studentů. EUA proto významným způsobem ovlivňuje dění v oblasti vysokého školství a je oficiálním konzultantem Evropské komise například pro programy Horizon 2020 nebo Erasmus+.

Prof. Machková byla zvolena spolu s rektorem britské University of Leicester prof. Boyelem a emeritním rektorem irské University College Cork prof. Murphym na výroční konferenci EUA. Dnešním dnem se stala členem devítičlenného předsednictva na čtyřleté funkční období.

„Gratuluji rektorce VŠE prof. Machkové ke zvolení do nejvýznamnější evropské univerzitní asociace. ČKR nominovala prof. Machkovou proto, že je mezinárodně uznávanou osobností a jsem rád, že v tajné volbě výrazně uspěla. Je to dobrá zpráva nejen pro paní rektorku, ale i pro české vysoké školství, které má v Evropě velmi dobré jméno,“ konstatoval předseda ČKR a rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Na fotografii je paní rektorka s prezidentem EUA profesorem Rolfem Tarachem z University of Luxembourg.

Převzato z webových stránek VŠE.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství