Univerzita Karlova získala dvě ocenění České manažerské asociace 2018

Ocenění České manažerské asociace 2018 ve zvláštních kategoriích získala ve 2 kategoriích Univerzita Karlova.

Národní komise České manažerské asociace (ČMA) udělila ocenění ve zvláštních kategoriích:

  • Mladý manažerský talent: GOTHARD Aleš, hlavní stavbyvedoucí – Metrostav
  • Malá / střední firma: MALÁ Jana, Moravská ústředna Brno (Specializovaný e-shop se zaměřením na kvalitní a smysluplné hračky. )
  • Zemědělství: ZELENKA Jiří, předseda představenstva, Zemědělské družstvo Krásná Hora
  • Aplikovaný výzkum: VÁCLAVÍK Miroslav, generální ředitel, Výzkumný ústav technických strojů Liberec
  • Regionální rozvoj: HŮDA Jan, předseda představenstva Rybářství Třeboň
  • Veřejná správa: PALKOVSKÁ Věra, starostka města Třinec
  • Zdravotnictví: BENEŠ Vladimír, přednosta Neurochirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Ústřední vojenské nemocnice v Praze
  • Vzdělávání: ZIMA Tomáš, rektor Univerzity Karlovy
  • Společenská odpovědnost: SIVEK Viliam, SIVEKOVÁ Kateřina, Modré dveře

Jsem rád a vážím si toho, že ocenění bylo uděleno pro UK za oblast vzdělávání. Nesmírně mne potěšilo ještě další ocenění ocenění za kategorii zdravotnictví, které bylo uděleno přednostovi Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze panu profesoru Vladimíru Benešovi, kterému srdečně blahopřeji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž MANAŽER ROKU je v ČR jedinečná. Žádná jiná neoceňuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Právem je považována za měřítko v této nelehké profesi. Soutěž soustavně 25 let vyhledává nejlepší manažerské osobnosti a příklady řídící praxe. V soutěži se do finále dostalo 1 487 finalistů, vyhlášeno bylo 59 Manažerů a Manažerek roku. Během 24 ročníků bylo do ní nominováno celkem 3 048 manažerů.

Soutěž sama doznala změny, v průběhu času vznikla Hodnotící komise a Národní komise, vypilovávala se kritéria hodnocení. Založena byla na tajném hlasování, propojilo se kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Součástí procesu výběru manažerů byla návštěva jejich působiště, zejména firem, a reporty. Další úpravou bylo, že TOP 10 nejlepších se přestala hodnotit podle pořadí a v roce 2003 byl zaveden vedle titulu Manažer roku i Manažerka roku. Záměrem bylo zviditelnit i ženy v manažerských funkcích. Novinkou je zavedení ceny za Inovace pro udržitelný rozvoj, která byla poprvé udělena v roce 2017. Ocenění reaguje na globální vývoj a společenské trendy, garantem ocenění je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD).

Foto: archiv ČMA

Další informace najdete na:
http://www.manazerroku.cz

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví