UK se prezentovala na summitu světové společnosti Times Higher Education World University Rankings

Společně s panem prorektorem Janem Konvalinkou jsme zastupovali a prezentovali Univerzitu Karlovu na prestižním summitu světové společnosti Times Higher Education World University Rankings, který se uskutečnila dne 24. a 26. dubna 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Rankingová společnost Times Higher Education se věnuje hodnocení univerzit a odbornému zpravodajství v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Akce podobného formátu, na kterou se sjíždějí světoví vědci, akademici, politici a byznysmeni, se konala ve střední Evropě vůbec poprvé. V minulosti summit hostila města, jako jsou například Šanghaj či Londýn.

Podle rektora Jaroslava Millera vedly univerzitu k uspořádání setkání dva důvody. Prvním je snaha dostat střední Evropu více do zorného pole. Druhým je to, že střední Evropa má do budoucna určitý potenciál, který je nutné analyzovat pro předcházení a odstranění některých slabin. Vyjádřil zároveň naději, že díky summitu se podaří uzavřít strategické partnerství.

Podle náměstka ministra školství Pavla Dolečka je pořádání takové akce velkým přínosem pro Českou republiku, což je i důvod, proč se na ní ministerstvo podílí. Vyjádřil přesvědčení, že v České republice i  na Univerzitě Palackého se dělá špičková věda. K tomu je potřeba znalost zdejšího vědeckého prostředí v zahraničí.

Vědci, akademici i politici se do Olomouce sjeli již v úterý. Ústředním tématem třídenního programu přednášek a diskusí nazvaného Excelence ve výzkumu: Nová Evropa – Budování centra pro světový výzkum jsou otázky výzkumného potenciálu zemí, které se tak jako ČR připojily k EU v roce 2004. Na seznamu přednášejících je například místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, teolog a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík nebo vicekancléř University of Glasgow Anton Muscatelli. Mezi hosty je i jeden z nejcitovanějších světových chemiků Pavel Hobza, bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš či rektoři několika českých a zahraničních vysokých škol.

Společnost THE jako jedna z nejvýznamnějších rankingových společností provádí hodnocení univerzit z celého světa a poskytuje informace z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Summity THE jsou součástí tzv. Série summitů, bývají zaměřeny regionálně i tematicky. V roce 2017 se uskutečnily v Austrálii, Jižní Koreji či Hongkongu.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví