Univerzita Karlova uctila památku dr. Milady Horákové

Představitelé Univerzity Karlovy spolu se širokou veřejností uctili památku 70. výročí smrti Milady Horákové. U busty této významné osobnosti, která je umístěna v přízemí budovy Karolina, položili věnce a vzpomenuli na její život a osud.

 

Připomínáme si mimořádnou osobnost – paní doktorku Miladu Horákovou, zde u její busty. Proces s doktorkou Miladou Horákovou lze těžko označit za skutečný soud. Byl od počátku nespravedlivý, vykonstruovaný a bohužel i předem rozhodnutý. Stála za svým přesvědčením a zůstala nezlomená až do konce. Život osmačtyřicetileté političky, právničky a bojovnice za práva žen vyhasl. Pevná osobnost Milady Horákové může být jednak inspirací i pro dnešní generaci – jak svojí neústupností, tak svojí pokorou a statečností, které projevovala i těsně před popravou. Mějme proto na paměti, že svoboda a demokracie se neubrání samy. Že humanita může být hrází proti zlu, ale sama o sobě jej porazit nedokáže. I v tom tkví odkaz Milady Horákové i dalších obětí komunismu, ať už byly jakéhokoliv smýšlení a názorů.

Jen málokterá žena se zapsala do dějin českého národa ve 20. století tak hluboce jako JUDr.  Milada Horáková, právnička, politička, absolventka Právnické fakulty UK. Jako politička velmi usilovala o profesní a společenské zrovnoprávnění žen. Za druhé světové války se zapojila do odbojové činnosti, byla však zatčena a vězněna v koncentračním táboře. Po osvobození se stala poslankyní a předsedkyní Rady československých žen. Zapojila se do obnovy poválečné společnosti, podílela se rovněž na přípravě nové ústavy. Postupně se pro své postoje dostala do střetu s vládnoucí komunistickou stranou.  V 50. letech 20. století byla v rámci vykonstruovaných politických procesů popravena za velezradu. Kvůli své neústupnosti během soudního procesu je dodnes považována za symbol odporu proti totalitě.

Od začátku týdne je na budově Karolina rovněž vyvěšen banner připomínající JUDr. Miladu Horákovou a stejně tak jsou umístěny i na budovách dalších fakult Univerzity Karlovy a dalších vysokých škol v ČR.

Bronzová busta JUDr. Milady Horákové byla v prostorách Karolina odhalena dne 27. října 1992, autorkou je akademická sochařka Věra Růžičková-Bejrová. Pro širokou veřejnost bude vstup do Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) zpřístupněn až do 18 hodin.

 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví