Kulatý stůl na téma udržitelný rozvoj UK

V Karolinu se konal „kulatý stůl“, kolem nějž zástupci akademické obce, veřejnosti i firem diskutovali o zodpovědnosti k otázkám životního prostředí. Několik desítek akademiků z řady fakult a různých součástí Univerzity Karlovy se ve čtvrtek 25. června zapojilo do debaty o udržitelném rozvoji a jak jít této vizi naproti. Jistě to není naše poslední setkání, ale historicky první ano. Udržitelný rozvoj UK se týká tří hlavních oblastí: výzkumu a výuky, tzv. třetí role univerzity a jejího provozu.  Univerzita vidí šetrný potenciál k životnímu prostředí mimo jiné v elektronizaci agend a zdrojů, mezioborové výuce a kvalitním základním i aplikovaném výzkumu, dále v provozu se zvýšeným důrazem na péči řádného hospodáře (šetření s vodou, elektřinou či teplem apod.), nakládáním s odpady, energetickou (ne)náročností, podporou dojezdu MHD i na bicyklech.

Více k celé akci a tématu v článku Martina Rychlíka:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10391&locale=cz

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví