Podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a UNICEF

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a Českého výboru UNICEF podpisem smlouvy navázali spolupráci v péči o vzdělávání. Předmětem smlouvy jsou stáže pro studenty, důraz na humanitu a také společné plány na podporu vzdělávání. S takovými plány počítá uzavřené partnerství mezi Univerzitou Karlovou a touto renomovanou humanitární organizací. 

Podpis memoranda mezi UK a UNICEF

Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Českým výborem UNICEF je velice dobrou zprávou. UNICEF hraje klíčovou roli při ochraně a zlepšování životních podmínek těch nejpotřebnějších a nejslabších – dětí. Univerzita Karlova má zase ve svých řadách mnoho odborníků, kteří myšlenku UNICEF rádi pomohou šířit a propagovat.

„Vzdělání je nejlepší investicí, kterou můžeme udělat – jako jednotlivci, společnost i jako celé lidstvo. Univerzita Karlova, jako nejvýznamnější vzdělávací instituce u nás, má přitom od svého založení důležitý mezinárodní rozměr. Věřím, že spolupráce přinese jak širší využití českého výzkumu a inovací v terénních programech, tak praktické zkušenosti studentů s činností mezinárodní organizace,“ uvedla Ing. Pavla Gomba, výkonná ředitelka české pobočky UNICEF. Organizace bude s UK kooperovat v oblasti osvěty, výzkumu a pedagogických aktivit.

Ing. Pavla Gomba, výkonná ředitelka české pobočky UNICEF a rektor UK prof. Tomáš Zima

Obě instituce podpisem smlouvy stvrdily svůj společný zájem na všeobecném rozvoji humanity a solidarity a při naplňování cílů a zásad Úmluvy o právech dítěte jako věci obecného zájmu na národní i mezinárodní úrovni. Univerzita Karlova se bude aktivně podílet při realizaci kampaní UNICEF, a to prostřednictvím publikační, odborné či přednáškové činnosti.

Foto: Vladimír Šigut

Na YT: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9MitLCBB_U0&feature=emb_logo

 

UNICEF (Dětský fond OSN)

Založen v roce 1946 na pomoc dětem v Československu a dalších zemích zasažených 2. světovou válkou. Dnes pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 90 procent ze získaných prostředků. Jen v roce 2019 zajistil UNICEF v rámci svých programů přístup ke vzdělání pro sedmnáct milionů dětí po celém světě.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví