Univerzita Karlova spolupracuje s platformou Sousedská pomoc

V podstatě ze dne na den jsme se ocitli kvůli pandemii nemoci COVID-19 v naprosto mimořádné situaci. Jejím průvodním jevem jsou mimo jiné drasticky přetížený zdravotnický personál. Na druhou stranu studentům aktuálně neprobíhá žádná výuka. Snažíme se tyto dva jevy vzájemně co nejúčinněji propojit – tedy zapojit studenty ale i zaměstnance naší univerzity do pomoci všem potřebným institucím, ať už zdravotnickým nebo těm, které se angažují v sociální oblasti.

Apeluji na kolegyně a kolegy z řad studentů i zaměstnanců, aby se maximálně zapojili do programu pomoci, a současně vyzývám všechny potřebné instituce z celé České republiky, aby neváhaly a se svými potřebami se na nás ihned obracely, ideálně prostřednictvím interaktivních formulářů na webu UK.

Rád bych také vyjádřil svůj respekt všem, kteří především ve zdravotnictví řeší současnou situaci, byť často na hranici svých fyzických i pracovních kapacit a možností. Prosím tímto naše občany, aby v tuto chvíli pečlivě zvážili, zda záležitosti, se kterými se obracejí na zdravotníky, jsou skutečně natolik akutní, že nesnesou odklad na dobu po zvládnutí současné epidemiologické situace.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví